Výměna zkušeností ohledně možností a příležitostí pro mladé lidi ze znenýhodněného prostředí v pohraničí

Zrcadlový projekt s názvem: Výměna zkušeností ohledně možností a příležitostí pro mladé lidi ze znevýhodněného prostředí v pohraničí, předkládají projektoví partneři, kteří se dlouhodobě zaměřují na práci se znevýhodněnými dětmi a mládeží. V obou zemích žije početná skupina mladých lidí s dluhy a exekucemi. Často jde o děti z rodin, které jsou na dávkách, kde část nebo všichni dospělí dlouhodobě nepracují nebo se pohybují v šedé ekonomice.

Partneři projektu mají zájem společně zorganizovat kulatý stůl v CZ a DE na téma zadlužování mladých lidí na české straně a kulatý stůl na téma Příležitosti v oblasti gastronomie pro mladé lidi s nízkým vzděláním. Dále chtějí zapojit skupiny mladých lidí, podívat se za hranice, zažít aktivní trávení volného času s vrstevníky ze sousední země v přátelské a důvěrné atmosféře. Mladí účastníci na obou stranách hranice pocházejí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Společně připravíme a na mobilní telefony natočíme společně 2 krátká videa s cílem upoutat pozornost mladých lidí na sociálních sítích s cílem varovat před dluhovou pastí a pasivním přístupem k životu. Mladé lidi propojíme na sociálních sítích; mohou mít přátele přes hranice a skrze trendové příspěvky vidět život v sousední zemi mezi vrstevníky. Uspořádáme na české straně sportovní den (Fotbal pro rozvoj); a na německé straně rukodělný den, kde budeme v dílnách projektového partnera VBFA.Dotační období

01.05.2020 - 30.04.2021

Žadatel

Verein zur Beruflichen Förderung und Ausbildung e. V. (VBFA)

Region/okres

Stadt Chemnitz

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 4.464,90 €, z toho bylo podpořeno 3.795,16 €.