Euroregion Erzgebirge e. V.

Spolek Euroregion Erzgebirge e. V. je dobrovolné sdružení místních a regionálních orgánů v pohraničí, které podporuje a rozvíjí přeshraniční spolupráce ve všech oborech a udržuje komplexní mírovou a sousedskou spolupráci se severočeskými úřady a dalšími zúčastněnými stranami. Spolek byl založen v roce 1992.

Podpora následujících oblastí:

  • Ekologická obnova regionu Krušnohoří

  • Zpracování konceptů územního a regionálního rozvoje

  • Zlepšení přeshraniční dopravy

  • Rozvoj hospodářského potenciálu

  • Posílení kultury, sportu, vzdělávání a turistiky

  • Spolupráce v oboru krizového managementu a v oboru sociálních věcí

V únoru roku 1993 byla podepsána smlouva o spolupráci a vzájemné pomoci mezi Euroregionem Erzgebirge a Euroregionem Krušnohoří.