Další prostředky ve výši celkem 11,3 milionu eur pro sasko-českou spolupráci potvrzeny

Monitorovací výbor programu EU Interreg Česko – Sasko schválil dne 6. června 2024 v saském Sebnitz 11 nových projektů přeshraniční spolupráce.

Mezi nimi jsou záměry jako

„Nové přeshraniční impulsy pro umělecké vzdělávání 2024 - 2027“ dlouholetých partnerů Základní umělecká škola Litvínov a Zemský úřad okresu Erzgebirgskreis nebo

„Společně pro biodiverzitu“ partnerů Čmelák – Společnost přátel přírody a Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH,

„Turistika v Krušnohoří v srdci Evropy - EURORANDO 2026“ Destinační agerntury Krušnohoří, z. s. a dalších 8 partnerů jakož i projekt

„recomine-SN-CZ-Plus – Vytvoření sasko-české strategie spolupráce v oblasti suroviých technologií“ mezi Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V. a Česká geologická služba, které spolupracují na státní úrovni.