Cena Euroregionu Krušnohoří/ Erzgebirge

U příležitosti společného konání Členské schůze a Rady Euroregionu Erzgebirge/ Krušnohoří dne 28. listopadu v restauraci Freiberger Schlosscafé, byla slavnostně předána Cena Euroregionu Erzgebirge/ Krušnohoří za vynikající přeshraniční spolupráci.

Oceněnými letos byli pánové Uwe Schulze a Petr Červenka. Pan Schulze je předsedou spolku Denkmalpflege Weipert (Památková péče Vejprty) a společně se svými pomocníky se již více než 7 let dobrovolně stará o památky a kulturní zařízení v českém partnerském městě Vejprty. Díky jeho iniciativě se například podařilo obnovit místní památku Anton-Günther-Ruh, kde se každý rok v červenci za účasti mnoha návštěvníků pořádají hudební setkání. Kromě toho také společně se členy spolku pečuje o hroby čestných obyvatel města Vejprty.

Pan Červenka byl loni již popáté zvolen starostou města Meziboří. Péči a rozvíjení česko-německé spolupráce považuje za jednu ze svých nejdůležitějších úloh. S obrovským nasazením a ve spolupráci se starostou města Sayda, panem Volkerem Krönertem, dále upevňuje vzájemné vztahy těchto dvou partnerských měst. Díky této spolupráci se mohou ročně konat rozličné přeshraniční sportovní či kulturní akce pro děti, mládež i seniory a realizovat mnohé další česko-německé projekty.

Euroregion Erzgebirge/ Krušnohoří srdečně blahopřeje oběma laureátům!

 

DOSAVADNÍ LAUREÁTI:

  • 2010: Constanze Ulbricht, vedoucí volnočasového zařízení Freizeitzentrum Baldauf Villa

  • 2011: PhDr. Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě

  • 2012: Jitka Gavdunová, starostka Vejprty

  • 2013: Jednatelé Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

  • 2014: PhDr. Václav Hofmann, ředitel Městského divadla Most

  • 2015: Hasičské sbory Vejprty a Annaberg

  • 2017: Petr Fišer, Český Jiřetín

  • 2018: Gertruda Liptáková, Teplice

  • 2019: Petr Červenka, starosta Meziboří


 

Laureát Uwe Schulze
Laureáti Petr Červenka a Uwe Schulze
Laureát Petr Červenka

Statut

STATUT CENY EUROREGIONU KRUŠNOHOŘÍ/ ERZGEBIRGE


Na společném jednání Rady Euroregionu Krušnohoří a Představenstva Euroregionu  dne 23.11. 2009 bylo usneseno, že bude udělována Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

 

§1

Smysl a význam předávání Ceny

Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge je předávána osobám, které se významným způsobem zasloužily o přeshraniční spolupráci v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Je zamýšlena jako vyznamenání osob, jejichž osobní angažovanost a působení slouží k prospěchu, spolužití a sbližování obyvatel sousedního hraničního území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

Udělení Ceny by mělo být výzvou všem občanům česko – saského příhraničí v Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, aby se osobně angažovali v přeshraniční spolupráci, ve vzájemném sbližování a v dobrém spolužití.

Cenou Euroregionu Krušnohoří je umělecké dílo a příslušná listina.

§2

Postup volby nositele Ceny

1)      Navrhovat udělení Ceny mohou členové pracovních odborných komisí Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, jednotliví občané či instituce občanům z území Euroregionu Krušnohoří.  Návrhy jsou předávány oběma předsedům euroregionu v písemné formě do 15. září. Návrhy musí obsahovat dostatečné zdůvodnění, především zásluhy navrženého kandidáta.

2)      Návrhy jsou dle odstavce 1 následně postoupeny komisi pro kulturu a mládež, která předloží svá stanoviska oběma předsedům Euroregionu/Erzgebirge k předjednání volby nejpozději do 30. září téhož roku.

3)      Členové Rady a Představenstva Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge volí nositele ceny a předsedové volbu odůvodní.

4)      Oba předsedové zdůvodní společný návrh na společném zasedání Rady a Představenstva, kde se v těchto grémiích  o návrhu rozhodne.

5)      Na udělení Ceny Euroregionu Krušnohoří není právní nárok

§3

Předávání Ceny

Oba předsedové Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge předávají Cenu slavnostně u příležitosti spolešného zasedání Představenstva a Rady Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge či na jiné společné akci koncem roku slavnostním způsobem.

Ve slavnostním projevu budou představeny a oceněny zásluhy a působení držitele ceny.

§4

Cena

Cena je jednou ročně vždy nově vytvořena jednou ročně v umělecké škole či v kulturním zařízení na území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge, které zvolí pracovní komise pro kulturu, mládež  a školy.

§5

Uchovávání podkladů

Po ukončení předání Ceny jsou všechny podklady v souvislosti s předáváním Ceny (návrhy, výsledek volby, slavnostní projev, atd.) uloženy v archivu Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

§6

Veřejnost

Ocenění a zásluhy nositelů Ceny jsou v přiměřené formě představeny a vyzdviženy v mediích na území Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge.

§7

Nabytí platnosti

Tento statut vstupuje v platnost po schválení Představenstvem a Radou Euroregionu Krušnohoří /Erzgebirge.


Freiberg, 26. 5. 2020
Matthias Damm
Předseda Euroregionu Erzgebirge

 

Most, 22. 5. 2020
Vlastimil Vozka
Předseda Euroregionu Krušnohoří