Náš sekretariát disponuje malou knihovnou, jejíž tituly se věnují především tématu Saska, Česka, přeshraniční spolupráce, Krušnohoří či hornictví.

Zde naleznete všechny knihy, které si u nás můžete vypůjčit:

SEZNAM LITERATURY

V případě zájmu nás kontaktujte na: info@euroregion-erzgebirge.de.