Přeshraniční hasičská soutěž

Feuerwehrverein Grossolbersdorf

Obsahem projektu je provedení soutěže v tzv. požárním útoku v rámci "Krušnohorské ligy" na německé straně Krušných hor. Cílem požárního útoku je co nejrychleji dostat požární vodu od vodního zdroje k čerpadlu a přes hadice ke dvěma stříkačkám. Toto je vysoce fyzicky náročná disciplína v požárním sportu, která je rovněž prostředkem udržování fyzické kondice dobro- volných hasičů. V den soutěže, 11.6.2022  přijedou čeští kolegové do Großolbersdorfu a zbudují si příslušné zázemí pro techniku. Budou přítomni vedoucí soutěže a znovu vysvětlí pravidla a podmínky soutěže. Jako vedoucí budou jak čeští, tak němečtí kolegové. Mimo to bude moderování soutěže dvojjazyčné. Na začátku soutěže bude…

Dotační období: 27.04.2022 – 31.07.2022 Výše podpory: € 6.452,09 Dotační program : KPF

Strategická příprava na nové programové obdo- bí Interreg VI 2021-2027

Euroregion Krušnohoří

V projektu bude zpracována společná strategie, která výrazně posílí a zintenzivní přeshraniční spolupráci a informovanost veřejnosti o aktivitách Euroregionu a přeshraničního programu stanovením vize a strategických cílů ve prospěch celého společného regionů. Společná příprava obou partnerů na nové programové období 2021-2027 je velmi důležitá z hlediska realizace přeshraniční spolupráce. S tím souvisí příprava společných projektových záměrů a realizace Fondu malých projektů. Součástí projektu bude proto také evaluace projektu Společného fondu malých projektů Euroregionu…

Dotační období: 01.04.2022 – 30.11.2022 Výše podpory: € 10.611,82 Dotační program : KPF

Role klášterů v dějinách krušnohorského hornictví

Welterbe Montanregion Erzgebirge e. V.

Oba kláštery – Altzella v Sasku (dřívější majitel Christiansdorfu, dnes Freiberg) a Osek v Čechách – spojuje 800letá historie. Oba jsou úzce spojeny s vývojem krušnohorského hornictví na obou stranách hranice. Tento projekt přiblíží lidem znalosti o historii a roli obou klášterů v dějinách hornictví a významně tak přispěje k rozvoji přeshraničního turismu v rámci Hornické krajiny Krušnohoří jako součásti Světového dědictví. Za tímto účelem budou v rámci dvou akcí zorganizovány návštěvy jednotlivých klášterů ze strany českých a německých zainteresovaných občanů, příslušných pracovníků cestovního ruchu a starostů obcí v oblasti mezi městy Most,Osek a Freiberg (Nossen). Zásadní roli bude hrát též za tímto účelem zorganizované IV.…

Dotační období: 01.03.2022 – 31.08.2022 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Přeshraniční vandrování 2022

Heimatverein Reitzenhain i. Erzgebirge e.V.

Projekt „Přeshraniční vandrování 2022“ v sobotu 21. května 2022 má přispět k vzájemnému seznámení účastníků a poznávání českých a německých příhraničních tras včetně přírodních zajímavostí této hřebenové oblasti. V rámci přeshraničního vandrování by obce Reitzenhain a Hora Svatého Šebestiána rády představily společnou turistickou oblast široké veřejnosti a rozvíjely a propagovaly mezikulturní kompetence prostřednictvím dvojjazyčných kulturních vystoupení a pestré gastronomické nabídky.

Dotační období: 01.03.2022 – 30.06.2022 Výše podpory: € 5.896,62 Dotační program : KPF

Přeshraniční hornické naučné stezky světového dědictví UNESCO "Erzgebirge/Krušnohoří"

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

Projekt bude sloužit k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních systémů regionu světového dědictví UNESCO Erzgebirge/Krušnohoří, a to zejména v oblasti hornických naučných stezek. Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se v roce 2019 stal památkou světového dědictví UNESCO. Tato památka dokládá vliv hornictví na celý krušnohorský region po obou stranách hranice. Hornické naučné stezky jsou přitom důležitým nízkoprahovým nástrojem pro zprostředkování společného přeshraničního hornického…

Dotační období: 25.11.2021 – 30.09.2022 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Tvořte hudbu společně

Musikverein Neuwürschnitz

Města Oelsnitz a Chodov pojí intenzivní spolupráce a partnerství obou měst jíž dlouho. Velký význam je kladen na budování vztahů mezi samotnými občany. V období od 4.7.-7.7. proběhne zkušební a zážitkový týden pro žáky dechové třídy střední školy a žáky chodovské Základní umělecké školy. Dne 4.7. se účastníci setkají a budou se poznávat prostřednictvím vhodných vzdělávacích a komunikačních her a programů. Budou vytvořeny skupiny ze dvou německých a jednoho českého žáka, kteří v rámci projektového týdne dostanou individuální úkoly, na kterých budou společně pracovat a budou je také společně…

Dotační období: 13.10.2021 – 31.08.2022 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

2C - Být společně silnější - turnaje mladých

EisSportVerein 03 Chemnitz e.V.

Celkem tři německo-české hokejové turnaje pro děti a mládež (U11, U13 a U15) s celkovým počtem 5 turnajových dní, mají umožnit zpopulárnění hokeje nejen v městě Chemnitz (Saská Kamenice) a jeho okolí, ale i v oblasti Krušnohoří. Pro děti a mládež do 11 let je připraven 1 turnajový den se 6 hodinami a 6 týmy. Pro děti a dorost ve věkových skupinách do 13 a do 15 let se koná vždy jeden turnaj s 5 týmy po dobu 2 dnů (celkem 16 hodin). Hokejové turnaje nabízejí ideální rámec pro pořádání akcí, umožňujících společně s radostí a chutí sportovat. Cílem tohoto projektu je navázání vzájemných kontaktů mezi německými a českými hokejovými kluby, výměna nápadů na zlepšení hry a oboustranné rozvíjení přeshraniční spolupráce mezi kluby. Všichni zúčastnění přitom mohou dále rozšířit své bohaté zkušenosti. Navíc mají být rozpoznány možnosti synergického efektu a…

Dotační období: 15.08.2021 – 31.10.2021 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Společně rokem 2021 - Bärenstein & Vejprty

Gemeindeverwaltung Bärenstein

Společné centrum se stalo pro Bärenstein a Vejprty symbolem, ale v tuto chvíli je vše na naší hranici bez lidí, nekonají se žádné návštěvy, žádné schůzky, žádný kontakt. Abychom se co nejdříve po pandemii vrátili zpět k obvyklému životu, přese všechno plánujeme na 27. listopadu 2021 společnou předvánoční oslavu pro děti v našem společenském domě v Bärensteinu. Po tradičním roztočení pyramidy jsou všechny děti z Bärensteinu a Vejprt zvány do společenského domu. Uskuteční se tam skvělá zábavní show pro děti. Akci vždy plánujeme bez jazykové bariéry, aby děti z obou stran programu bez problémů rozuměly. Děti stráví pěkné odpoledne s občerstvením zdarma – kakao a malé…

Dotační období: 11.05.2021 – 28.02.2022 Výše podpory: € 1.950,78 Dotační program : KPF

Hradní a střelecký festival ve Zschopau

Große Kreisstadt Zschopau

Ve dnech 19. až 21. srpna 2022 se na zámku Wildeck a na Zschopauer Altmarkt uskuteční hradní a střelecký festival s německo-českým programovým obsahem a setkáními. Festival navazuje na partnerství mezi městy Louny a Zschopau, které existuje od roku 1972. Obě města jsou součástí Euroregionu Krušnohoří a udržují tradici střelců, hluboce zakořeněnou v Krušných horách s hrdostí se dívajíce na své zámky (Wildeck v Zschopau, Krásný Dvůr u Loun). Tyto dva prvky - zámky a střelci - by měli lidem v každém věku, z obou zemí, umožnit kontakt a zahájení dialogu o klíči společných zájmů, dialogu, jenž by měl být trvalý a kultivovaný. I když festival potrvá jen tři dny, výsledky a přidaná hodnota akce by měly být dlouhodobé a dalekosáhlé. Mnoha lidem se zdají kulturní rozdíly zvláštní. Kulturní výměna mimo institucionální stránku zřídka probíhá v každodenním životě. Festival může a měl by přispět ke zkrácení tohoto odstupu tím, že občany obou…

Dotační období: 10.05.2021 – 30.09.2022 Výše podpory: € 4.687,69 Dotační program : KPF

2C - Být společně silnější - Skatemill

EisSportVerein 03 Chemnitz e.V.

Cílem projektu je prohloubit spolupráci mezi hokejovými kluby a mladými hokejisty v pohraniční oblasti Krušných hor, vytvoření sítě pro výměnu zkušeností a překonávání jazykové bariéry. Hokejové kluby chtějí v rámci přeshraniční spolupráce využívat a společně rozvíjet inovativní vzdělávací koncepty a metody hokejového klubu Piráti Chomutov a.s. Jedná se zejména o školení vybraných mladých talentů se skatemillem, tréninkovým zařízením pro zlepšení a prohloubení bruslařských dovedností mladých i dospělých hokejových hráčů. Je to velmi efektivní pro zlepšení kvality sportovců, ale také pro snížení rizika zranění. Skatemilly mají speciálně navržené povrchy, které umožňují hráčům techniku cvičit na povrchu, který připomíná led. Stejně jako u běžeckého pásu v tělocvičně se používají proměnlivé rychlosti. S pomocí pásového systému jsou hráči během tréninku chráněni před pádem. Skate-simulátor se používá k získání správných…

Dotační období: 01.05.2021 – 30.11.2021 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

2. Německo-český turnaj v ledním hokeji pro děti a mládež v Seiffenu

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Pilotní projekt v roce 2020 se těšil zvlášť pozitivní odezvě, protože takový formát jak na německé, tak na české straně, není. Organizátoři by rádi využili velkého ohlasu z roku 2020 a přivezli hokej do Seiffenu také v roce 2021 a tím ještě silněji přispěli k etablování ledního hokeje v Krušných horách. Krušnohorské hry organizace Kreissportbund Erzgebirge e.V. nabízí ideální rámec pro akce, využití know-how sportovních klubů při organizaci akce a naplánování (přípravě) druhého ročníku hokejového turnaje v Seiffenu. Při této akci „pod širým nebem“ proti sobě opět nastoupí až 5 týmů. Stejně jako v předchozím roce…

Dotační období: 01.11.2020 – 30.04.2021 Výše podpory: € 12.159,16 Dotační program : KPF

Ore Mountain - Zimní sportovní hry 2021

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Ore Mountain Zimní sportovní hry pro děti a mládež od 10 let se konaly poprvé v roce 2020. Akce umožnila účastníkům osvojit si sjezdové lyžování a snowboarding, resp. prohloubit si své dovednosti. Poptávka byla ohromující a již po několika dnech byla všechna místa obsazena. Proto organizační tým rozhodl, že bude v akci pokračovat i v roce 2021. Ve druhém ročníku akce budou zúročeny všechny zkušenosti z prvního projektu. Aby byla umožněna účast co největšímu počtu dětí, bylo v přípravných diskusích dohodnuto, že akce v roce 2021 se může konat po dobu 4 dnů. To má několik výhod. Zaprvé se akce může zúčastnit více dětí. Kapacita účastníků v roce 2020 ve výši…

Dotační období: 01.11.2020 – 30.04.2021 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

800 let hornického regionu & 500 let hornického města Marienberg

Große Kreisstadt Marienberg

Marienberg oslavi v roce 2021 své 500. narozeniny. V tomto významném roce se uskuteční mnoho různých akcí. Hlavní součástí těchto oslav budou hornické oslavy ve dnech 5. a 6. června 2021. Ty se konají každoročně vždy první víkend v červnu pod záštitou sdružení Tourismusverband Erzgebirge, aby se prezentovalo historické hornictví a od roku 2019 i Světové dědictví UNESCO se všemi českými a německými subjekty. *** Kvůli aktuální coronové situaci byl pojekt cca. o jeden rok prodloužen. Tuto přeshraniční akci prezentují účastníci a účinkující z České republiky a Německa. Hosté z obou zemí z obou stran krušnohorského hřebenu budou zváni k návštěvě akcí a seznámení s historií hornictví v regionu. Všichni se mohou osvědčit v nejrůznějších oborech a budou do programu aktivně zapojeni. Dalšími vrcholy…

Dotační období: 01.11.2020 – 30.06.2022 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Tajemné Krušnohoří - domnělá realita

Kunstverein Max Christoph und Gottfried Reichel e.V.

Výstava českých umělců v Sasku "Tajemné Krušnohoří - domnývá realita" staví uměleckou tvorbu ve společném Krušnohoří do středobodu. Umělecký spolek Max Christoph a spolek Gottfried Rechel e.V., Bladiauf Villa Marienberg, Galerie Most a kurátor harmonizují pravidelně společné kroky i s vystavujícími umělcí. Pro vytvoření mediálního konceptu spojí účastníci projektu svou zodpovědnost, spolupracukí na dokončení publikace. Při plánování a aranžmá na…

Dotační období: 01.10.2020 – 31.10.2022 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Česko-německé krušnohorské tratě

Euroregion Erzgebirge e.V.

Projekt přispěje k dalšímu rozšíření povědomí o dvou nejvýznamnějších turistických tratích Vejprty-Chomutov a Moldavská/Freiberská dráha. První ze jmenovaných je součástí nejstaršího drážního spojení v Krušných horách a na rozdíl od severně položené dráhy je o víkendech v sezónním přeshraničním provozu. Zastánci Moldavské/Freiberské dráhy usilují již několik dese- tiletí o její propojení. Projekt přispívá k propojení zájmových skupin a posílení povědomí veřejnosti, ale i k rozvoji ces- tovního ruchu a hospodářství v daných regionech. V důsledku aktivit projektu bude navíc aktivně podpořena kulturní výměna.

Dotační období: 17.09.2020 – 31.07.2022 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Přeshraniční sportovní den dětí k narozeninám města

Große Kreisstadt Marienberg

V roce 2021 oslaví Marienberg 500. výročí založení města. V tomto významném roce se v Marienbergu uskuteční mnoho různých akcí. Významná akce je naplánována na 1.červen 2021, na Mezinárodní den dětí, jedná se o velkou dětskou slavnost. *** Kvůli aktuální coronové situaci byl pojekt cca. o jeden rok prodloužen. Plánuje se přeshraniční projekt, kde jsou k účasti zvány děti z 5 základních škol z Marienbergu a děti  stejného věku (první stupeň ZŠ) z partnerského města Most. České děti v průběhu dne doprovodí tlumočníci a poskytnou jim podporu při překonávání případné jazykové bariéry. Současně proběhne také projekt inkluze,…

Dotační období: 01.09.2020 – 31.08.2022 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Vejprty a Bärenstein společně v roce 2020

Město Vejprty

Projekt se zaměřuje zejména na pořádání kulturně-společenských akcí, které slouží k poznávání zvyků a tradic v území projektových partnerů k vzájemnému setkávání komunit, které mají za cíl poznání zahraničního partnera, jeho tradic, zvyků, navazování nových kontaktů, prohloubení přátelství, spolupráce a odstraňování jazykových bariér. V rámci projektu uspořádá město Vejprty 6 akcí v období od července do prosince roku 2020. Všech akcí se budou účastnit návštěvníci jak z české tak z německé strany. Akce byly vybrány tak, aby byly zacíleny na co nejširší věkovou skupinu, různá tematická zaměření a aby účastníci měli možnost poznat tradice…

Dotační období: 15.07.2020 – 31.12.2020 Výše podpory: € 13.397,92 Dotační program : KPF

Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří

Kulturní zařízení města Postoloprty

Jedná se o projekt, který je zaměřen na setkání v rámci Adventu. Hlavní aktivitou je Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří, kterého se zúčastní pěvecké sbory z projektového území. Doprovodný program je zaměřen na zprostředkování předvánočních tradic a zvyků v hostitelském regionu, součástí bude i prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie. Do projektu budou kromě pěveckých sborů zapojeny i další zájmové objekty v regionu. Projekt je zaměřen na širokou veřejnost. Má podpořit vzájemné poznávání a navázání kontaktů mezi členy sborů. Projekt je určen pro osoby se zájmem o hudbu a umění, o tradice, dále pak pro spolky a další sbory. Pro vedoucí sborů a…

Dotační období: 01.06.2020 – 30.11.2022 Výše podpory: € 12.357,81 Dotační program : KPF

Společně ukázat sílu ve sportu

Akademischer Turn- und Sportverein Freiberg e.V.

Projekt ATSV Freiberg ve spolupráci s Basket Academy Louny se bude konat v roce 2020 již po čtvrté. Úspěšná spolupráce v předešlých letech podtrhuje hlavní cíle projektu. Tato spolupráce byla v loňském roce opět velmi posílena. Především mají vznikat mezinárodní přátelství a kulturní zážitky na základě společných setkávání v rámci tábora. Dále projekt umožní dětem a dospívajícím od 7-18 let z Čech a Německa se sportovně rozvíjet. Projekt umožňuje členům obou sportovních oddílů opětovná setkávání, navázání nových kontaktů a prohloubení již vzniklých přátelských vztahů. Výměna sociálních a kulturních zážitků podporuje v neposlední řadě i zlepšení jazykových dovednosti. Na německé straně se chceme tento rok soustředit uprostřed září na…

Dotační období: 18.04.2020 – 17.10.2020 Výše podpory: € 8.727,30 Dotační program : KPF

Vejprty Společně rokem 2020 - Bärenstein a Vejprty

Gemeindeverwaltung

Naše obce chystají na letošní rok zase řadu akcí. Uplynulé roky nám ukázaly, že naše snahy jsou správné a důležité. Krok za krokem se vzájemně přibližujeme a také v budoucnu bychom v tom chtěli pokračovat. Společné centrum je nejdůležitějším bodem pro propojení našich dvou obcí. Přímo na hranici s Českou republikou a v prostoru hraničního přechodu. Dne 28. listopadu se následně po roztočení pyramid uskuteční velká společná předvánoční oslava/besídka pro děti na velkém sále v objektu „Haus der Begegnung / Dům setkávání“. Tradiční akce roztočení pyramid v Čechách neprobíhá, bude to tedy zážitek především pro české děti. Uskuteční se skvělá zábavná show pro děti a…

Dotační období: 15.04.2020 – 28.02.2021 Výše podpory: € 3.110,36 Dotační program : KPF

Muzejní noc 2020

Stadtverwaltung Pockau-Lengefeld

Stěžejní akce projektu „Museumsnacht - muzejní noc“ se uskuteční 27. června 2020 a znovu přispěje k vzájemnému poznávání a představení českých a německých kulturních zařízení. V rámci akci se chtějí představit tři obce se svými partnerskými městy: Pockau-Lengefeld a Osek Marienberg a Most Wolkenstein a Postoloprty. Různým umělcům, hudebníkům a řemeslníkům, kteří působí na obou stranách hranice, se tak naskytne příležitost prezentovat své umění veřejnosti a navázat přeshraniční kontakty. Zúčastněné obce pro tuto akci společně připraví atraktivní kulturní program a tím svým občanům předloží nabídku dalšího možného kulturního…

Dotační období: 09.03.2020 – 09.03.2020 Výše podpory: € 14.049,60 Dotační program : KPF

8. Měděnecké krušení - 500 let obce Měděnec

Historické rudné doly Mědník z.s

Tento projekt náš spolek organizuje již od roku 2012. Je důležitý k obnově a uchovaní hornických tradic na Měděnci a v Krušných horách. Naše práce a projekt je zaměřena na vznik a udržovaní kontaktů a přátelství hornických spolků na obou stranách hranice. Tento náš společný projekt má za úkol připomenout staré hornické zvyky v Krušných horách. Doufáme že společný projekt pomůže k ještě lepší spolupráci, která se bude nadále rozvíjet. Tak jako vždy se zaměřujeme na všechny věkové kategorie obyvatel Krušných hor. Projekt je zaměřen na muže, ženy aděti, ale i na osoby…

Dotační období: 01.03.2020 – 30.09.2020 Výše podpory: € 3.291,23 Dotační program : KPF

12. Přeshraniční a bezbariérové sportovní hry pro seniory v Krušnohorském okrese

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Přeshraniční sportovní hry seniorů v okresním městě Annaberg-Buchholz se již staly pevnou součástí kalendáře sportovních aktivit německých a českých seniorek a seniorů. Všechny účastnice a všichni účastníci si přejí se této akce opět zúčastnit. Přejí si, aby pokračovala a aby se opět mohli poměřit a popovídat si s přáteli sportovci a strávit společný den naplněný sportovními aktivitami, zábavou a radostí. *** Kvůli aktuální coronové situaci byl pojekt cca. o jeden rok prodloužen. Dojde k upevnění a zvýšení intenzity spolupráce přeshraničních spolupracujících struktur všech partnerů především při realizaci a přípravě společných aktivit. Sportovní a kulturní program sportovních her seniorů bude uspořádán tak, aby podpořil vzájemnou komunikaci a aktivní prožitek ze sportovních aktivit. Každému…

Dotační období: 01.02.2020 – 30.06.2022 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Hudba bez hranic

Musikverein Neuwürschnitz e.V.

Projekt je dalším nezbytným příspěvkem k prohloubení a utváření udržitelnosti partnerství občany Oelsnitzu a Chodova. Společný zkušební víkend členů Musikverein Neuwürschnitz a Big Band Red Panthers z Chodova by měl být příspěvkem k vytvoření lidských a kulturních spojení přes německo - českou hranici a pokračovat v budoucnosti. Zkoušky a přehrávání hudby vytvářejí podmínky pro další přeshraniční projekty. Výměna not vytváří…

Dotační období: 10.01.2020 – 25.11.2020 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Učíme se vzájemně – přeshraniční pomoc

Oelsnitzer Feuerwehrfreunde e.V.

Po celá léta se mezi městy Oelsnitz a Chodov vytvářelo partnerství, které se má pomocí projektu rozšířit a zintenzivnit i na další oblasti veřejného života. Členové absolvují v oboudnech rozsáhlý vzdělávací program. Ve společných cvičeních na různých výcvikových scénářích se seznámíte s technologií přátelského hasičského sboru a taktickou prací. Interakce mezi členy a pohotovostními službami bude rovněž procvičována s technickou asistencí. Konkrétními výsledky jsou…

Dotační období: 20.12.2019 – 05.09.2020 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Virtual tour – Krušné hory

Podkrušnohorské technické muzeum

Se vstupem Krušných hor do UNESCO přichází otázka, jak Krušné hory přiblížit pro turisty zblízkého i dalekého okolí. Tento projekt přichází s moderním konceptem vizuální prohlídky těch nejkrásnějších míst Krušných hor, jak na české, tak na německé straně. Díky této jedinečné příhraniční spolupráci máme šanci ukázat Krušné hory lidem jinak a nalákat je k návštěvě našich míst. Cílem projektu je zvýšit atraktivitu a návštěvnost malebných Krušných hor a vytvořit pro turisty jakýsi manuál, co navštívit, co je hezké vidět a to vše se zaměřením na památky, které byly zařazeny do UNESCA. Moderním způsobem prezentace jednotlivých objektů lze vytvořit trasu či několik tras pro poznávání…

Dotační období: 01.12.2019 – 30.11.2020 Výše podpory: € 8.099,48 Dotační program : KPF

1. Německo-český turnaj v ledním hokeji pro děti a mládež v Seiffenu

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Krušnohorské sportovní hry Okresního sportovního spolku Krušnohoří (Kreissportbund Erzgebirge e.V.) nabízí ideální rámec pro sportovní akci, využití know-how sportovních spolků (klubů) při organizaci akce a poprvé organizaci turnaje v ledním hokeji v Seiffenu. Při této akci pod širým nebem „Open-Air“ proti sobě nastoupí čtyři až šest týmů sestávajících z dětí a mládeže narozené v letech 2009 a 2010. Projekt přinese zvýšení atraktivity ledního hokeje a větší rozšíření tohoto druhu sportu, protože bude osloveno více dětí a mladých lidí. Tito pro sebe lední hokej eventuelně mohou objevit a být motivováni k tomu, aby se stáli členem některého z klubů za účelem u tohoto sportu aktivně zůstat. Dále dojde také k…

Dotační období: 01.11.2019 – 30.04.2020 Výše podpory: € 11.430,45 Dotační program : KPF

Ore Mountain - Zimní sportovní hry 2020

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Ore Mountain - Zimní sportovní hry 2020 je festival zimních sportů pro děti a mládež ve věku od 10let (4. třída). Tato sportovní událost má umožnit setkání dětí a mládeže provozujících zimní sporty ze všech čtyř Euroregionů (Euroregion Nisa, Euroregion Elbe/Labe, Euroregion Krušnohoří, EUROREGION EGRENSIS). Dne 28. ledna 2020 se na lyžařském svahu ve městě Oberwiesenthal (pod historickou lanovkou) uskuteční akce v oblasti sjezdového lyžování a snowboardu. Děti a mládež (10 – 18 let) se tu mohou naučit jízdu na lyžích a na snowboardu, resp. si mohou své dovednosti zlepšit nácvikem techniky. Dovednosti dětem rozděleným…

Dotační období: 01.11.2019 – 30.04.2020 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

„Zdař Bůh„ Hornická krajina Ehrenfriedersdorf -součást Montanregionu Erzgebirge/Krušnohořísvětového dědictví UNESCO

Stadtverwaltung Ehrenfriedersdorf

Idylické krajiny, jezera jako Greifenbachstauweiher, které bylo vytvořeno pro těžbu, mají svůj původ v 800-leté hornické historii města. Region je také známý pro své hluboce zakořeněné tradice a zvyky, které zde dodnes autenticky žijí. Například hornické průvody a slavnosti jsou stále nedílnou součástí zimního a vánočního období v Ehrenfriedersdorfu. Báňské město láká výjimečnými nabídkami nad i pod zemí. Návštěva prohlídkového dolu se vyplatí a může být nádherně spojena s atraktivními cyklistickými, turistickými a wellness nabíd-kami v chráněné…

Dotační období: 08.08.2019 – 30.10.2019 Výše podpory: € 14.882,69 Dotační program : KPF

Výměna zvyků a tradic v oblasti Krušnohoří

Stadt Oelsnitz/Erzgeb

Tímto projektem chceme znovu pro obyvatele a občany obou měst oživit tradice a zvyky v Krušných horách prostřednictvím společných návštěv oslav a trhů, abychom mohli zažít vzájemnou výměnu. Projekt je zaměřen na všechny věkové skupiny z obou měst bez ohledu na pohlaví, rasu, národnost nebo etnický původ. Projekt zlepšuje znalosti o životě obyvatelstva na obou stranách státní hranice. Projekt zahrnuje čtyři projektové dny/ aktivity. Hlavním významem je zimní trh, kde vystupují kapely "Red Panters" a Musikverein Neuwürschnitz e.V. (Neuwürschnitz je součástí Oelsnitz/ Erzgeb.). Plánováno je také společné tržiště s keramikou nebo foukáním skla.

Dotační období: 01.08.2019 – 31.01.2020 Výše podpory: € 6.267,24 Dotační program : KPF

Vejprty a Bärenstein společně v roce 2019

Město Vejprty

Obsahem projektu je řáda kulturně společenských akcí s aktivním zapojením účinkujících a diváckou podporou z celého regionu. K tomu patří: Vejprtské slavnosti - 15. ročník, lidově zábavná akce, vystoupení umělců, 27.7.2019, náměstí VejprtyHornické setkání v Novém Zvolání - 2. ročník, společenské setkání s hudbou, 24.8.2019, NovéZvoláníPodzimní setkání občanů města Bärenstein a Vejprty – 3. ročník, umělci, soutěže 21.9.2019,…

Dotační období: 16.07.2019 – 15.01.2020 Výše podpory: € 12.481,92 Dotační program : KPF

Společně za sportem a vzděláním

Basket Academy Louny z.s.

V rámci projektu je plánován sportovně-vzdělávací tábor v Lounech. Společné akce budou realizovány na německé straně formou zrcadlového projektu. Pořádatelem a žadatelem je ATSV Freiberg. Při tom jede o další pohlubování přátelských vztahů pomocí pořádání sportovně-vzdělávacího campu pro děti 10 až 16 let na české straně. Tento projekt má za svůj cíl aktivně zapojit a prohloubit již vzniklé přátelské vazby obou sportovních klubů. Členové Basket Academy Louny i ATSV Freiberg budou díky tomuto…

Dotační období: 01.07.2019 – 30.11.2019 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Německo-česká dětská slavnost

Große Kreisstadt Marienberg

Součástí týdenního programu bude 19.09.2019 přeshraniční dětská slavnost, na kterou naváže volný odpolední program pro děti a jejich babičky a dědečky. Na dětskou slavnost jsou pozváni žáci všech pěti základních škol v Marienbergu a jeho přidružených obcí a žáci z partnerského města Most. Současně proběhne také inkluzivní projekt, kterého se zúčastní tři školy v Marienbergu a svou účastí obohatí dětskou slavnost. Aby mohla být škála aktivit pro děti co nejširší, bude slavnost probíhat ve více lokalitách: v party stanu, v areálu výstavního centra "Böttcherfabrik" a na sportovním hřišti. V party stanu…

Dotační období: 01.06.2019 – 31.12.2019 Výše podpory: € 13.916,40 Dotační program : KPF

Sasko-české řemeslo

Erzgebirgsverein e.V. (EZV Pobershau)

Během druhého víkendu hornické slavnosti v Pobershau, dne 21. a 22.09.2019 si návštěvník bude moci vybrat z kulturních a tradičně-řemeslních akcí historického původu z obou stran krušnohorského hřebene Krušných hor. Plánuje se prezentace českých a německých řemeslníků a rozmanité možnosti pro spoluúčast. Plánujeme prezentaci českých a německých řemeslníků s mnoha interaktivními zastávkami pro návštěvníky slavnosti. Důraz je přitom kladen na předvádění řemesel, které spolek podpoří postavením prezentačních stánků. Podle potřeby bude do stánků zajištěn přívod elektrického proudu a vody. Kromě toho je spolek zodpovědný…

Dotační období: 01.06.2019 – 30.11.2019 Výše podpory: € 13.896,10 Dotační program : KPF

Děti, pojd'te si hrát

Město Meziboří

Město Meziboří a Sayda společně pořádají řadu aktivit pro občany všech věkových kategorií.Tentokrát je akce zaměřena na děti školního věku (11 - 16 let). Od 6. - 8. září stráví dětí ve smíšených skupinách její společný pobyt sportem a hrou: v Kulturní zařízení Meziboří, v sportcentru, lezením na umělé stěně, v lanovém parku, na bobové dráze, v diskotéce a v aquaparku. Závěrem můžou společným vařením zkoušet regionální speciality.

Dotační období: 15.05.2019 – 31.10.2019 Výše podpory: € 5.890,86 Dotační program : KPF

Adventní koncert euroregionu 2019

Universitätsstadt Freiberg

Koncert pěveckých sborů + varhanní koncert dne 30.11.2019 v kostele Dom St. Marien Frei-bergu Cílovou skupinou projektu jsou všichni milovníci sborové hudby, především té vánoční. Saský i český region má k dispozici rozsáhlý repertoár i dojemné tradice, které sahají o několik staletí zpátky a které se uplatnily také v předchozích projektech.

Dotační období: 08.05.2019 – 31.12.2019 Výše podpory: € 10.402,42 Dotační program : KPF

Přeshraniční sportovní hry mateřských škol pro děti předškolního věku

Sportjugend im Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Cílem akce je přiblížit dětem pohyb již v mladém věku a prostřednictvím sportu podpořit děti a jejich vzájemné poznávání v Krušnohoří navzájema také získat některé z dětí pro členství v místních sportovních organizacích. Přijedou děti předškolního věku z mateřských škol v Krušnohorském okrese a budou pozváni čeští hosté z Vejprt, Kovářské, Údlic a z Chomutova. Sportovní hry dětí předškolního věku se uskuteční na sportovišti Kurta Lösera v Annabergu-Buchholzi. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek přichází v úvahu využití…

Dotační období: 06.05.2019 – 31.08.2019 Výše podpory: € 8.231,82 Dotační program : KPF

Krušnohorská sportovní manéž 2019

Mikroregion Lesenská pláň

Projekt je primárně zaměřen na uspořádání společného česko-německého sportovně kulturního dne, propojeného s tradicemi v Krušných horách s tématem legrační cirkusové manéže související s pohybem dětí. Nejprve proběhne vyhlášení soutěže Krušné hory očima dětí. Bude vyhlášeno 12 nejlepších obrázků, které se umístily v soutěži pro kalendář pro školní rok 2019/2020 a všechny úspěšné děti budou pozvány na pódium k převzetí kalendáře a věcné ceny. Souběžně bude probíhat příprava společného setkání. Doprovodný program…

Dotační období: 01.05.2019 – 31.07.2019 Výše podpory: € 4.659,79 Dotační program : KPF

Česko-německé wiesenthálské trpasličí městečko 2019

Familienzentrum Oberwiesenthal e.V.

V květnu plánují projektoví partneři společné akce, které se v tomto roce budou soustředit mimo jiné na výuku českého či německého jazyka hravou formou. K tomu bude nápomocný "Jazykový kufr", přičemž zde budou mít děti samozřejmě opět správu ve svých rukou. V hravém soužití se učí, jak funguje demokracie tím, že si sami utvářejí svou komunitu. Děti si vyzkoušejí procesy politiky, hospodářství a volnočasových aktivit a při tom získají první náhled do běžného dne dospělých. Celkově je v plánu prázdninový týden plný zážitků pro všechny účastníky ve spolupráci s naším…

Dotační období: 30.04.2019 – 31.07.2019 Výše podpory: € 6.900,30 Dotační program : KPF

Franz Kafka na Podbořansku a jeho inspirace v Krušnohoří

OKAP Podbořany, z.s.

Tento projekt je připomenutím jak významných úvah a reflexí Franze Kafky různými umělci v Krušnohoří a jeho literární tvorby na Podbořansku, tak i významných návštěv Franze Kafky na Podbořansku. Tímto způsobem bude umožněno seznámit se s reflexí Kafkova pobytu v jeho dílech a v jeho životě a současně zatraktivnit Podbořany, Siřem a Schwarzenberg pro milovníky literatury i pro turisty. Dále budou představena díla, inspirovaná Kafkou či místními autory, a rovněž bude připomenuta historie lokality v letech 191…

Dotační období: 26.04.2019 – 25.04.2020 Výše podpory: € 7.774,72 Dotační program : KPF

Přeshraniční sportovní hry v lehké atletice pro dětí a mládež

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Lehká atletika je jak na německé, tak na české straně Krušných hor velmi známý sport a těší se velké oblibě. Pro jeho provozování nabízejí m.j. spolky ve městech Thum, Louny a v obci Gelenau nejlepší podmínky pro výchovu mladých sportovců. U příležitosti 10. výročí existence spolku Kreissportbund Erzgebirge e.V. nabízí Krušnohorské hry ideální rámec pro uskutečnění a možnost využití know-how sportovních spolků při…

Dotační období: 25.04.2019 – 31.08.2019 Výše podpory: € 13.936,51 Dotační program : KPF

Společně za sportem a vzděláním

Akademischer Turn- und Sportverein Freiberg e.V.

Projekt oddílu ATSV Freiberg ve spolupráci s Basket Academy Louny se má konat v roce 2019 od května do září již třetím rokem v řádě. Uspěsná spolupráce v předešlých letech podtrhuje hlavní cíle projektu. Především mají vznikat mezinárodní přátelství na základě společných setkávání při přatelských zápasech, tréninkových táborech a kulturních zážitcích. Dále umožní tento projekt dětem a mládeži od 7 do 18 let z Čech i Německa se sportovní rozvíjet. Na německe straně jsou konkrétně plánované dvě akce. V červnu se mají konat ve Freibergu tři přátelské zápasy věkových kategorií do 10, 14 a 18 let. Koncem srpna se má konat víkendový tréninko-vý tábor, kde se budou děti a mládež z Freibergu a Loun od 10 do 18 let společně připravovat na nadcházející sezónu. Rozdíl…

Dotační období: 24.04.2019 – 30.09.2019 Výše podpory: € 11.597,69 Dotační program : KPF

Sportovní hry dvou euroregionú 2019

Kreissportbund Mittelsachsen e.V.

Jíž tradiční sportovní akce proběhne dne 13.09.2019 v Mittweidě ve sportovním areálu Stadion am Schwanenteich". V tomto zařízení mohou probíhat veškeré sportovní disciplíny současně a v bezprostřední blízkosti. Toto umožní účastníkům sledovat i další soutěže a snadno navázat komunikaci s dalšími účastníky. Sportovci budou ve věku od 11 do 15/16 let. Delegovaní účastníci nastoupí za svůj domovský region, Krušnohoří, Erzgebirge, Labe i Elbe ve čtyřech disciplínách: volejbal, fotbal, lehká atletika a stolní tenis. …

Dotační období: 18.04.2019 – 31.01.2020 Výše podpory: € 12.597,90 Dotační program : KPF

Od hlíny po džbán - týdenní setkání pro osoby s postižením a bez postižení

Diakonisches Werk Annaberg-Stollberg e.V.

Partnerství organizací Diakonisches Werk Annaberg (nyní Annaberg-Stollberg e.V.) a Domovem pro osoby se zdravotním postižením v Kovářské trvá již 17 let. Již se uskutečnila 4 týdenní setká-ní a také se pravidelně vídáme. Pro letošní rok bylo vybráno téma "keramika". Záměrem je osobám s duševním postižením a dalším zájemcům vhodnou formou zprostředkovat souvislost mezi materiály, ze kterých se keramické a porcelánové výrobky vyrábějí. Získají informace o výrobním procesu a původu materiálu a budou mít možnost si leccos vyzkoušet.…

Dotační období: 16.04.2019 – 31.12.2019 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Společně rokem 2019 -Bärenstein & Vejprty

Gemeindeverwaltung Bärenstein

Partnerské obce a same sousedy Vejprty a Bärenstein plánují v druhé polovině roku 2019 zase společné akce pro veřejnost. 15. června oslavíme 6. sasko-českou slavnost. Společné centrum je nejdůležitějším bodem pro propojení našich dvou obcí. Dne 30. listopadu se po roztáčení pyramid uskuteční velká společná předvánoční oslava pro děti na velkém sále v objektu „Haus der Begegnung / Dům setkávání“. Uskuteční se zábavná show pro děti a…

Dotační období: 16.04.2019 – 29.02.2020 Výše podpory: € 3.929,95 Dotační program : KPF

Setkání pěveckých sborů v Libochovících

Město Libochovice

Předmětem předkládaného projektu je dvoudenní setkání česko-německých pěveckých sborů v červnu 2019 v Libochovicích. Tato akce navazuje na setkání a společné vystoupení našich pěveckých sborů v Lunzenau v květnu 2017. Letošní se uskuteční od 01.-02.06.2019 v rámci řady akcí "Noci kostelů" a předmětem jsou m.j. návštěva Zámeckého vinařství Třebívlice Johann W, společná zkouška vystoupení sborů v kostele Všech svatých, společný…

Dotační období: 15.04.2019 – 30.09.2019 Výše podpory: € 5.213,90 Dotační program : KPF

Den dětí v Podkrušnohorském technickém muzeu

Podkrušnohorské technické muzeum

Projekt je zaměřen na oslavu Mezinárodního dnedětí v Podkrušnohorském technickém muzeu,kde se setkají děti z Čech a ze Saska a formouhry se více dozvěděly o hornické minulosti Krušných hor. Pro děti bude připraveno 6 stanovišť, na kterých budou plnit jednotlivé disciplíny (např. skákání v pytli, chození na chůdách). Zasplněné úkoly získají "papírové hornické groše", za které si v obchůdku poté vyberou odměny. Součástí DD je ukázka práce báňských záchranářů, Městské policie Most, Military klubu…

Dotační období: 10.04.2019 – 30.06.2019 Výše podpory: € 7.072,28 Dotační program : KPF

Mezinárodní prázdninový výměnný program dětí a mládeže 2019

Kinder- und Jugendverein Ehrenfriedersdorf e.V.

V rámci letních prázdnin v roce 2019 pořádá KJVE e.V. týdenní program mezinárodního setkávání dětí a mládeže pro děti a mládež ve věku 6 až 14 let z Podbořan, Ehrenfriedersdorfu a okolí. Cílem projektu je nadále rozvíjet a prohlubovat přátelské vztahy mezi oběma městy, zejména mezi dětmi a mladistvými z obou měst. Projekt bude pokračovat v následujících letech. Tím vznikne pravidelný kontakt, stejně jako bude nadále rozvíjet partnerství a přátelské vztahy mezi dětmi a mládeží obou měst. V…

Dotační období: 03.04.2019 – 31.08.2019 Výše podpory: € 8.149,67 Dotační program : KPF

Naše přátelství je naživu

Stadt Sayda

Města Sayda a Meziboří jsou již skoro 24 let partnerskými městy. Nynějším projektem a akti-vitami by měly být vzájemné vztahy ještě více zlepšovány, upevněny a nové vytvářeny. Spolu-práce se týká všech oblastí společenského života. Hlavními body jsou společné projekty škol Meziboří a Sayda, projekty sdružení a zvláště projekty sportovní a turistické. Plánují se zájezdyobčanů určené ke vzájemnému poznávání. Protože se do programu návštěv zahrnují vždy nové zajímavosti /pamětihodnosti příslušných regionů, objevují občané obou měst nové cíle a zajímavé náměty pro své soukromé návštěvy vtěchto regionech. Typické zvláštnosti příslušných regionů se naskytují…

Dotační období: 01.04.2019 – 29.02.2020 Výše podpory: € 6.058,67 Dotační program : KPF

100 let vedle sebe a přece spolu

Fotbalový klub Bílina

Plánuje se odehrání 5 utkání, mezi českými a německými fotbalisty napříč věkovými kategoriemi a oslava významného jubilea 100ého ročníku. Vzhledem k historickému vývoji je tento projekt symbolem sblížení. Přidanou hodnotou je prohloubení vztahů mezi členy obou sportovních klubů, možnost vzájemného obohacení z hlediska sportovní přípravy a zlepšení komunikace v cizím jazyce. Na projekt bude plynule navázána další spolupráce, která spočívá v…

Dotační období: 01.04.2019 – 31.12.2019 Výše podpory: € 8.133,99 Dotační program : KPF

Trebra. Jeho působnost. Jeho život.

Kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises, Baldauf Villa

Heinrich von Trebra. Již za svého života to byl "svými současníky velmi uznávaný a v teoretickém i praktickém zaměření vynikající montanista". K uctění jeho památky jsou po něm pojmenovány ulice, školy, náměstí i budovy. Organizátoři tohoto projektu chtějí u příležitosti 200. výročí smrti Trebry prokázat tomuto „všestranně uznávanému, vynikajícímu důlnímu úředníkovi“ poctu. Spolu s českým partnerem chtějí tomuto tvůrci, jenž je pro město Marienberg tak významný, věnovat jeden den. Role Trebry v osudech hornického regionu Krušné hory je velmi důležitá. Jelikož mělo Trebrovo působení zásadní dopad i na české hornictví, je spolupráce se stejně smýšlejícími lidmi z Čech nasnadě. Oba…

Dotační období: 08.03.2019 – 31.12.2019 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Vejprty a Bärenstein bez chranic 2019

Město Vejprty

Město Vejprty a obec Bärenstein leží ve své bezprostřední blízkosti a přes společnou česko-saskou hranici spolu doslova sousedí. Spolupráce měst dávno přesáhla jejich území, kulturně i sportovně společenské akce navštěvují obyvate-lé celého euroregionu. První akcí je 21. ročník pěvecké soutěže Vejprtský drozd. Jedná se o soutěž, v níž se o ceny uchází amatérští pěvci v pěti kategoriích. Soutěžje rozdělena na několik kol, výběrového předkola předcházejícímu samotné finále se účastní více než 70 soutěžících. Vejprtský drozd patří mezi nejoblíbenější soutěže v kraji.…

Dotační období: 01.03.2019 – 15.07.2019 Výše podpory: € 7.246,78 Dotační program : KPF

Setkání mládežníckých hasíčských sborů partnerských měst Oelsnitz a Chodov

Stadt Oelsnitz/Erzgebirge

Mezi městy Oelsnitz./E a Chodov trvá již léta oficiální partnerství, které bude podpořeno a zin-tenzivněno aktivitami projektu. Mladí hasiči, zástupci dobrovolných hasičů se pravidelně setkávají při různých příležitostech. Během letních prázdnin, od 15. do 20 července2019 mají hasiči v plánu absolvovat společný pobyt ve vzdělávacím, školícím a tréninkovém centru okresu Erzgebirge v Pfaffenhainu. Vedle dalšího vzdělávání v oblasti zdolávání požárů a ochrany zdraví je plánována řada volnočasových aktivit. Cílem je podpořit vzájemné…

Dotační období: 01.03.2019 – 12.10.2019 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Májový pochod v Krušných horách

Sport Club 2000, z.s.

Společný projekt představuje uspořádání pochodu z Božího Daru do Oberwiesenthalu a společnou oslavu Dne matek. Akce, která se uskuteční 12.5.2019, se zúčastní obyvatelé z oboustran hranice, návštěvníci Božího Daru, Klínovce a Oberwiesenthalu. Pro registrované účastníky budou veškeré aktivity zdarma. Němečtí účastníci mohou využít speciální autobus z Oberwiesenthalu ve 12 hod. od kostely Martina Luthera. Registrace k pochodu bude probíhat od 11 hodinna malém náměstí u kostela Sv. Anny na Božím Daru s ochutnávkou tradičních ovocných českých koláčů. Každý…

Dotační období: 01.03.2019 – 15.06.2019 Výše podpory: € 13.335,26 Dotační program : KPF

Česko-německý družební tábor pro dětí a mládež

Základní škola T. G. Masaryka Podbořany

V rámci letních prázdnin pořádá DDM při ZŠ T.G. Masaryka Podbořany týdenní výměnný pobytdětí z Ehrenfriedersdorfu, Podbořan a okolí. Především mají se rozvíjet a prohlubovat přátelské vztahy mezi oběma městy, hlavně mezi dětmi a mladými lidmi obou měst. Projekt trvá již několik let a rozvíjí partnerství a přátelské vztahy mezi dětmi a mládeží. Další cíli jsou: - učení a prohlubování německého/českého jazyka prostřednictvím společných aktivit…

Dotační období: 01.03.2019 – 01.09.2019 Výše podpory: € 4.111,95 Dotační program : KPF

Přátelské setkání haišských sborů v pochraničí

Gemeinde Großolbersdorf

Projekt je zaměřen na přátelské setkání českých a německých dobrovolných hasičů z obou stranhranice, na území zemského okresu Krušnohoříi a Ústeckého kraje v rámci sportovního soutěže. Soutěž se uskuteční podle pravidel Krušnohorské ligy a je v podstatě v souladu s pravidly soutěže DFV na německé straně. Na označené ploše (podest) budou umístěny všechny nutné technické prostředky pro soutěž podle pořadí. Jedná se o vytvoření hasičské trasy od motorové stříkačky potrubím až do proudnice. Současně…

Dotační období: 15.02.2019 – 31.07.2019 Výše podpory: € 9.644,07 Dotační program : KPF

9. Hudební cesta Krušnohořím

kul(Tour)-Betrieb des Erzgebirgskreises, Baldauf Villa

Zvlášť v saském a českém Krušnohoří existují tradiční i současné písně v nářečí, které se orientují na dnešní dobu a jsou zároveňplné humoru, kritické i skurilní a zároveň mají tematickou vazbu k jedinečné krušnohorské krajině. Tímto projektem budou osloveny všechny věkové kategorie a společenské vrstvy, středobodem zájmu je rodina. Na 9-ti hudebních stanovištích v celkové délce trasy cca 14 km si společně zahrají hudebníci/písničkáři z Čech a Saska. Od 10 do 16:30 hodin budou na všech stanovištích naši hudebníci a každý může v…

Dotační období: 08.02.2019 – 15.12.2019 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

11. Přeshraniční a bezbariérové sportovní hry pro seniory v Krušnohorském okresu

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Přeshraniční sportovní hry seniorů v městské části Frohnau okresního města Annaberg-Buchholz se již staly pevnou součástí kalendáře sportovních aktivit německých a českých seniorek a seniorů. Všechny účastnice a všichni účastníci si přejí opět se této akce zúčastnit, aby pokračovala a aby se opět mohli poměřit a popovídat si s přáteli sportovci z Krušných hor a strávit společný den naplněný sportovními aktivitami, zábavou a radostí. Dojde k upevnění a zvýšení intenzity spolupráce přeshraničních…

Dotační období: 08.02.2019 – 31.08.2019 Výše podpory: € 8.099,69 Dotační program : KPF

Vzdělávací a volnočasový víkend sborů dobrovolných hasičů měst Oelsnitz a Chodov

Oelsnitzer Feuerwehrfreunde e.V.

Vzdělávací a zážitkový víkend se bude konat ve vzdělávacím centru v Jahnsdorfu za účasti dobrovolných hasičů z měst Chodov a Oelsnitz/E. Hasiči absolvují v rámci obou dnů bohatý a komplexní vzdělávací program. Při společných cvičeních na různá odborná témata se seznámí s technikou, ale také taktickou prací s přátelené hasičské jednotky. Těchto cvičení se s technickou pomocí zúčastní také kolegové ze záchranné služby. Dalším těžištěm projektu je školení bezpečné jízdy a bezpečnosti provozu pro strojníky sborů. Dále…

Dotační období: 03.01.2019 – 02.06.2019 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Příběhy pivovarnictví

Eigenbetrieb Kul(T)ourbetrieb des Erzgebirgskreises, Teilbetrieb Baldauf Villa

Příslušní autoři a zástupci partnerů projektu budou přítomni na různých zastávkách. Povídky budou publiku prezentovány dvojjazyčně. Němečtí hudebníci hrají na českých zastávkách, čeští hudebníci na německých zastávkách. Publikace bude rovněž prezentována na různých místech v Česku a Německu a bude oběma stranami zpracována stejnou měrou. To, že kultura spojuje, je dobře známé a existují snahy realizovat toto přesvědčení i v každodenním soužití. Proto považují partneři projektu (PP) česko-saskou pivní stezku za vynikající koncept, sloužící k atraktivnímu a lidovému zprostředkování společné evropské myšlenky. Z tohoto cíle chtějí partneři projektu…

Dotační období: 01.01.2019 – 31.12.2019 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Putovní výstava: Mýtus Atom

Stadtverwaltung Freiberg, Amt für Kultur-Stadt-Marketing Freiberg

Specifickým tématem hornictví je hledání a těžba radia/uranu. Toto téma se dotýká jak saské, tak české strany Krušných hor. Po objevení radioaktivity Marií Curie v roce 1898 hrálo radium, později uran, ne nevýznamnou úlohu ve světových dějinách. Koncepce putovní výstavy „Mýtus Atom" – těžba uranu, hospodaření s atomema nakládání se starými zátěžemi se zaměřujena následující specifické oblasti: 1. Zářivá budoucnost: Radium jako léčebný pro-středek 2. Objev štěpení jádra a závod k bombě 3. Freiberští geologové a hledání uranové rudy 4. Vítězové a poražení…

Dotační období: 01.01.2019 – 31.12.2019 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Krušnohorská přírodní stezka Rübenau-Blatno

Große Kreisstadt Marienberg

Projekt slouží k posílení spolupráce v příhraniční oblasti, konkrétně mezi místní částí Rübenau(Marienberg) a obcí Blatno, k mezikulturnímu společnému vzdělávání a k propojení přírodních a regionálních zvláštností v česko-saském regionu Krušných hor. Vybudováním přírodní stezky na obou stranách hranice dojde ke zhodnocení nabídky pro návštěvníky i místní obyvatele v oblasti hřebene Krušných hor. Projekt má přitom dva hlavní cíle:V Rübenau, místní části Marienbergu, vznikne značená přírodní stezka s infotabulemi, které návštěvníkům i místním občanům, především rodinám s dětmi přiblíží zvláštnosti přírody hřebene Krušných hor. Na vybraných místech budou postaveny informační panely s popisem původních rostlin…

Dotační období: 01.12.2018 – 30.09.2019 Výše podpory: € 14.967,50 Dotační program : KPF

Infopoint přírodního parku na vrcholu hory Schwartenberg

Zweckverband Naturpark "Erzgebirge/Vogtland"

Schwartenberg je oblíbené výletní místo ve východní části přírodního parku. Návštěvníci zde přímo na místě dosud nemají možnost získat informace o místním kulturním a přírodním území, přes které prochází státní hranice. Instalací tohoto infopointu by mělo dojít k uzavření mezery, která dosud existuje mezi souvislou řadou infopointů přírodního parku zřízenými mezi Fichtelbergem a obcí Rechenberg-Bienenmühle. Zřízení infopointu na vrcholu hory Schwartenberg má zvýšit povědomí o existenci místní česko-německé příhraniční oblasti, se všemi její mi přírodními, kulturními a geologickými zajímavostmi a tradicemi na obou stranách hranice. Nabídka informací bude zaměřena na porozumění přírodních a kulturních souvislostí tohoto…

Dotační období: 01.12.2018 – 30.11.2019 Výše podpory: € 4.763,56 Dotační program : KPF

Krušnohorská přírodní stezka Blatno - Rübenau

Obec Blatno

Vybudováním přírodní stezky na obou stranách Krušnohorského hřebene dojde ke zhodnocení nabídky pro návštěvníky i místní obyvatele. Projekt má přitom dva hlavní cíle: V obci Blatno vznikne ve spolupráci s partnery projektu a studenty gymnázia Marienberg a gymnázia Chomutov naučný přírodní sad, který bude obsahovat vmístě typické druhy bylin, rostlin a dřevin Kruš-nohoří, naučné tabule, které návštěvníkům imístním občanům, především rodinám s…

Dotační období: 01.12.2018 – 30.09.2019 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Setkání na Hřebenové cestě

Erzgebirgsverein e.V.

Vydáním přepracovaného průvodce po krušnohorské hřebenovce s titulem "Po stopách historické Hřebenové cesty" by měla vzniknout publikace, která poskytne další možnosti, jak lidem z obou stran hranice přiblížit náš krušnohorský region. S vydáním průvodce spojené "znovuoživení" turistické stezky by mělo přispět k tomu, aby se zde lidé z obou stran hranice setkávali a přirozeně se tak poznávali. Zveřejnění této dvojjazyčné publikace dlouhodobě pozitivně ovlivní region na hřebeni Krušných hor. Může být spouštěčem pro oživení hřebenov-ky, vedle…

Dotační období: 14.11.2018 – 13.11.2019 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

RUŠNÉ (krušnohorské) putování - Na cestě za literárními a hudebními poklady

Kunstverein Max Christoph und Gottfried Reichel

Projekt představuje směsici různých žánrů krušnohorské kultury. Umělci z bilaterálního prostoru Krušnohoří nabídnou zainteresovanému obyvatelstvu rozsáhlé doplnění 13. festivalu v Pobershau (Pobershauer Bergfest), do jehož průběhu je projekt zapojen. Cílem je ukázat krušnohorské umělce a umělecké řemeslníky ve velkém stylu, protože festival přitahuje mnoho turistů. Přeshraniční spolupráce tak umožní uvedení dosud pouze lokálně známých hudebníků, literátů a uměleckých řemeslníků. Před samotným putováním ho budou projektoví partneři koordinovaně a rozsáhle…

Dotační období: 09.11.2018 – 08.11.2019 Výše podpory: € 14.977,83 Dotační program : KPF

Přeshraniční zimní hry dětí předškolního věku

Sportjugend im Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Cílem akce je podpora společných sportovních aktivit v zimních podmínkách (sněhu) německých a českých dětí, vytvoření rámce pro spolupráci a získání dalších partnerských spolků a zařízení. Středem zájmu zde není sportovní klání, ale snaha umožnit každé dívce a každému chlapci vyzkoušet si běh na lyžích v rámci svétřídy a s přáteli bez ohledu na to, zda s toutodisciplínou již má zkušenosti nebo nemá. Program zimních sportovních her bude uspořá-dán tak, aby byla podpořena společná/vzájemnákomunikace a…

Dotační období: 05.11.2018 – 31.03.2019 Výše podpory: € 9.049,72 Dotační program : KPF

400 let evangelického kostela v Rechenbergu - zachování a rozvoj kulturní vazby na Čechy

Ev.-Luth. Kirchgemeinde Clausnitz-Cämmerswalde-Rechenberg

Tento projekt má u příležitostí 400. výročí posvěcení prvního kostela v Rechenbergu napomoci k bližším seznámení se - zejména mladé generace – s historickými vzájemnostmi mezi obyvateli saského a českého Krušnohoří, jmenovitě okolí „Rechenbergu“ a „Oseka“. Saská obec Rechenberg byla založena rýzmburskými panským rodem (Osek, Čechy). V oblasti Rechenbergu nelezla vuplynulých staletích svůj nový domov řada lidí z Čech v souvislosti s nepokoji ať v důsledku církevních nebo politických historických událostí. Lidé z obou stran hranice se setkají v rámci ekumenické…

Dotační období: 01.11.2018 – 30.09.2019 Výše podpory: € 10.435,13 Dotační program : KPF

Otevřené dvory - Krušnohorské vánoční zvyky a tradice ze Saska a Čech

Sozialbetriebe Mittleres Erzgebirge gGmbH

Tento projekt si předsevzal jako cíl podpořit přeshraniční výměnu a dialog mezi staršími lidmi. Setkávání seniorů z našich obou zařízení by mělo podpořit proces vzájemného pochopení a také napomoci aktivovat společnost starších lidí. Česká delegace seniorů a jejich doprovod navštívli zařízení pro seniory, seznámili se s marienberským vánočním trhem a s krušnohorskými vánočními tradicemi z obou stran krušnohorského hřebene. Hostům byla představena tradiční umělecká řemesla a k tomu pozván řezbářský spolek. Pro družnou zábavu se postará vystoupení…

Dotační období: 25.10.2018 – 28.02.2019 Výše podpory: € 3.685,38 Dotační program : KPF

Společný advent v Marienbergu

Große Kreisstadt Marienberg

V rámci projektu bude českým hostům představen advent v Marienbergu, kde čeští umělci, hudebníci a řemeslníci získají příležitost ukázat české adventní zvyky. Samosprávy měst Marienberg a Most jsou už mnoho let blízkými partnery nejen při komunální práci, ale zejména při společné přípravě přeshraničních projektů, týkajících se turistického ruchu, kultury a ekonomických témat. Nápad plánovaného projektu se zrodil minulý rok při společných aktivitách na mosteckých vánočních…

Dotační období: 17.09.2018 – 30.04.2019 Výše podpory: € 12.312,69 Dotační program : KPF

Házenkářská Elbe Labe Liga - dívčí kategorie

Dámský házenkářský klub Baník Most z.s.

Cílem projektu je rozvoj výkonnostního sportu v kategorii mladších a starších žákyň. Výhledově má projekt probíhat až do roku 2023. Cílem projektu je sportovní, jazykové a kulturní sbližování hráčů a osob obou zemí a výměna zkušeností a kulturních zvyklostí. Naším zájmem je podpora soutěžení na nejvyšší výkonnostní úrovni. Vedlejším cílem je výměna názorů osob, zvýšení kvalifikace a dovedností trenérů, rozhodčích a funkcionářů. Vznikne společná…

Dotační období: 01.09.2018 – 31.12.2018 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Výměna zvýků a tradic v oblasti Krušných hor - zaměření na těžbu

Stadt Oelsnitz/Erzgeb.

Realizací projektu bude zvýšeno povědomí obyvatel o dění na obou stranách hranice. Prohloubení vzájemných vztahů se pozitivně odrazí na další spolupráci a partnerství obou měst v budoucnosti. Těžištěm projektu jsou návštěvy Vavřinecké poutě v Chodově, Hornického dne v Oelsnitz, vánočních trhů vobou městech a zimního trhu v Oelsnitz. Hornických dnů a vánočních trhů se zúčastní v Oelsnitz chodovský hornický spolek, který se připojí ke slavnostním průvodům. Na zimním trhu vystoupí v Oelsnitz chodovská…

Dotační období: 01.08.2018 – 31.12.2018 Výše podpory: € 6.745,60 Dotační program : KPF

Vejprty a Bärenstein společně 2018

Město Vejprty

V projektu budou tradiční kulturně a sportovně společenské akcí v příhraničním regionu Tyto akce budou postupně realizovány na základě stanoveného harmonogramu v období červenec - prosinec 2018. První akcí jsou Vejprtské slavnosti pod šírným nebem. Lidově zábavný program je vytvořen s ohledem na všechny zúčastněné. Připraveny budou dětské atrakce a soutěže, vyhlídkový vláček, vystoupí místní a regionální umělecké spolky. Další letní akcí bude Vejprty Tour. Tradice spojená se závody dětí i dospělých na…

Dotační období: 16.07.2018 – 31.12.2018 Výše podpory: € 12.362,17 Dotační program : KPF

Společný zámecký a střelecký festival na zámku Wildeck

Große Kreissstadt Zschopau - Stadtverwaltung Hauptamt - Sachgebiet Kultur

Od 24.08. - 26.08.18 se koná zámecký a střelecký festival s německo-českým programem a pra- covní schůzky na zámku Wildeck a na Zschopauském náměstí Altmarkt. Obě města jsou součástí Euroregionu Krušnohoří a udržují spolupráci a tradice hluboce zakořeněné u Krušnohorských střelců, kteří jsou velmi hrdí na své národní památky - místní zámky (Wildeck v Zschopau, Krásný Dvůr u Loun). Tyto dva prvky, zámky a střelci spojují lidi z obou stran, motivují je, aby se zapojili do…

Dotační období: 15.07.2018 – 30.09.2018 Výše podpory: € 11.642,26 Dotační program : KPF

Landart setkání v Králové mlýně 2018

DoKrajin, z.s.

Projekt postupně buduje platformu pro umělecké, historické a vzdělávací aktivity, které pomáhají znovuoživit vylidněnou krajinu a probudit genia loci oblasti. Realizace proběhne společnou organizací setkání v posledním srpnovém týdnu 2018. Na setkání budou vystupovat umělci jak z Čech, tak i z Německa. Obě partnerské produkce budou spolu organizovat program. Dne 18.8.2018 se setkají organizátoři a postupně všichni umělci setkájí v rámci ubytovacích prostor a zahájí…

Dotační období: 02.07.2018 – 31.10.2018 Výše podpory: € 14.858,19 Dotační program : KPF

Krušnohorské slavnosti 2018

Podkrušnohorské technické muzeum

Muzeum (PTM) dne 08.09.2018 pořádá Krušnohorskou slavnost. HBZS (Hlavní Báňská Záchran- ná Stanice) uspořádá den otevřených dveří, PTM bude mít rovněž celý den otevřeno. Vyvrchole ním Krušnohorských oslav budou Mostecké slavnosti se setkání současných a minulých obyvatel, ke vzájemné informovánosti o život v sousedství a ke sblížení obou národů. Při oslavách budou připomenuty společně realizované projekty, které se zaobíraly převážně společnou montánní historií a které měly trvalý pozitivní dopad na partnerství Marienbergu a Mostu. Partneři a účastníci projektu budou mít možnost se prezentovat v informačních stáncích v areálu kostela Nanebevzetí Panny…

Dotační období: 02.07.2018 – 31.10.2018 Výše podpory: € 10.721,60 Dotační program : KPF

Nová tvář společné krajny

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Postupným ukončováním těžby nerostných surovin v česko-saském příhraničí dochází v dotčeném území k realizaci rekultivačních a revitalizačních prací s cílem vrátit zdevastované krajině život a umožnit efektivně a v souladu s ochranou životního prostředí území dále využívat. Obyvatelé a návštěvníci hornického území ale často zapomínají nebo ani nikdy nebyli seznámeni s tím, co stojí za Novou tváří sdílené krajiny. Cílem projektu je proto informovat odbornou a laickou veřejnost o postupné proměně česko-saského příhraničí a umožnit jim si udělat představu o tom, jakou proměnou dotčené v…

Dotační období: 01.07.2018 – 30.06.2019 Výše podpory: € 12.190,53 Dotační program : KPF

Včelařská galerie Krušných hor

Kulturní zařízení Kadaň p. o.

Výsledkem bude vybudování trvalé expozice pod širým nebem, která má návštěvníky se- znamovat s významem včelaření pro místní kraj, jeho historii, ale i současnost i budoucnost. Jedním z cílů projektu je uspořádání řezbářského sympozia, jehož výsledkem bude vytvoření šesti uměleckých klátů. Čtyři čeští a tři němečtí řezbáři vyrobí během týdne v areálu františkánského kláštera a na kadaňském náměstí sedm klátů s včelařskými a krušnohorskými motivy. Kláty budou poté sloužit jako…

Dotační období: 19.06.2018 – 30.09.2018 Výše podpory: € 13.826,10 Dotační program : KPF

Advent v Krušnohoří - 25. Adventní koncert sborů euroregionu

Eigenbetrieb Kul(T)ourbetrieb des Erzgebirgskreises, Teilbetrieb Baldauf Villa

Světelné oblouky, pyramidy, skřítkové, světlo svíček, pečení cukroví... to vše je symbolické pro adventní čas. Ale také hudba a písně hrají v předvánočním čase velkou roli. Především zpěv v tomto ročním období v nejrůznějších formách a u nejrůznějších příležitostí je v Krušnohoří tradicí. V jádru tohoto již 25. Adventního koncertu pěveckých sborů z Krušnohorského okresu žije trvalá touha po souladu a míru. Až do dnešních dní jsme tuto myšlenku neztratili z očí. Víra v poselství, rozjímání a těšení se, citlivě vyjádřeno krušnohorskými prvky, dává pokaždé vzniknout zcela zvláštní fascinující a…

Dotační období: 01.06.2018 – 21.12.2018 Výše podpory: € 11.985,67 Dotační program : KPF

Partneři spolu oslavují 700 let založení obce Třebívlice

Obec Třebívlice

Obec Třebívlice oslavila se svými partnery: město Grünhain-Beierfeld a Heimatverein Leipzig 700 výročí založení. Partnery strávili období od 22. - 24.06.2018 v Třebívlicích. Dne 23.06.2018 bylo přivítání partnerů a hostů a následně se uskutečnilo kulturní program ke záložení obce společně.

Dotační období: 01.06.2018 – 31.10.2018 Výše podpory: € 6.639,76 Dotační program : KPF

Setkání mladých hasišů Lkáň, Gauernitz a Beierfeld - 2018

Obec Lkáň

Společnými silami bude organizován sedmidenní workshop, který se uskuteční ve vzdělávacím středisku Mysliveckého spolku Klapý ve dnech 23. až 29. července 2018 proděti a mládež (děvčata a chlapci) ve věku od 8 - 15 let se zájmem o hasičský sport a hasičskou problematiku. Výsledkem projektu je další prohloubení přátelství a vzájemné spolupráce mezimladými hasiči. Prohlídky zajímavých míst, kdežijí čeští mladí čeští přátelé, neformální prohlou-bení jazykových znalostí, zvýšení tělesné zdatnosti, prohloubení základních znalostí o struktuře SDH a HZS v České republice.

Dotační období: 15.05.2018 – 31.08.2018 Výše podpory: € 8.627,00 Dotační program : KPF

Městský sbor Thalheim navazuje kontakt

Stadtchor Thalheim e.V.

Městský sbor Thalheim e.V. chce poznat partnerské město a přátele na místě a představit se hudebně a osobně. Proto stráví sbor víkend od 15. do 16.09.2018 v partnerském městě. Po příjezdu v sobotu se setkají účastníci projektu za účelem přivítání. Poté navštíví účastníci projektu společně město a zámek. Při návštěvě botanické zahrady (100leté výročí) sbor uspořádá krátkou hudební zkoušku. Poté bude čas/hodinka pro vzájemné družné poznání. Vyvrcholením dne bude společný veřejný koncert…

Dotační období: 15.05.2018 – 01.11.2018 Výše podpory: € 6.316,40 Dotační program : KPF

Třebenice 1918 - 2018

Město Třebenice

Projekt Třebenice 1918 – 2018 je připravován ve spolupráci s německým partnerem městem Grünhain – Beierfeld. Projekt má přispět k prohloubení přeshraniční spolupráce, která již funguje několik let. Cílem projektu je uspořádat oslavu města při příležitosti 100 let výročí od založení Československé republiky a tím prezentovat město Třebenice a jeho historický vývoj. V rámci programu je plánováno mimo jiné vysadit památný strom – lípu a dále bude nabídnut velmi pestrý kulturní program. Souběžně při těchto…

Dotační období: 15.05.2018 – 16.07.2018 Výše podpory: € 11.081,22 Dotační program : KPF

10 let partnerství - při setkání dětí i dospělých

Oblastní charita Most

Realizace projektu oživí přeshraniční spolupráci a zprostředkuje poznávání kultur pro mladou generaci dětí, podpoří jejich vzdělávání a poznávání života v přeshraniční oblasti. Rovněž přispěje kvalitativně do oblasti poskytování sociálních služeb. Projekt zvýší znalosti a dovednosti dětí. Největší přidaná hodnota tohoto projektu je setkávání a navázaní přeshraničních kontaktů dětí většinou ze sociálně odlišného prostředí. Bude vytvořena příležitost, aby se děti setkali mimo školu, ve společenském a kulturním prostředí a při hrách, které více otevřou dveře k přátelství a k předcházení případných nezdravých a špat ných sociálních předsudků. Společná účast čes- kých a německých dětí při mimoškolních aktivi- tách může být příkladem dobré…

Dotační období: 10.05.2018 – 31.12.2018 Výše podpory: € 4.230,24 Dotační program : KPF

Česko-německý družební tábor s městem Ehrenfriedrsdorf

Základní škola T.G.Masaryka Podbořany

Cílem projektu je prohloubit dosavadní česko-německou spolupráci v oblasti mládeže a možnost dalšího pokračování; prostřednictvím každoročních setkání nad různými tématy mezi českými a německými mladými lidmi. Setkání v Podbořanech tak nabídne jeho účastníkům nejen šanci zdokonalit se v cizím jazyce, ale i přiučit se něčemu novému z oblasti, která je oběma stranám blízká. Obě strany zajistili určený počet účastníků akce a své úkoly.

Dotační období: 10.05.2018 – 01.10.2018 Výše podpory: € 4.019,42 Dotační program : KPF

Agrární spolupráce

Okresní agrární komora Most

Dlouholetá spolupráce zemědělců, výměna zkušeností a vzájemná in- formovanost o problematice zemědělství v EU se prokračuje. Akce, které se plánují na se stanou tradicí a budou zřejmě pokračovat i po ukončení projektu. Cílem projektu je společné působení na trvalý rozvoj společného venkovského prostoru, vycházející ze smlouvy o vzájemné přeshraniční spolupráci zemědělců z Euroregionu Krušnohoří a cílem je i další prohloubení dosavadní spolupráce zemědělců. Prohloubení této spolupráce bude dosaženo prostřednictvím odborných…

Dotační období: 10.05.2018 – 30.04.2019 Výše podpory: € 7.566,31 Dotační program : KPF

Společné setkání seniorů v Lunzenau

Město Libochovice

Předmětem projektu je dvoudenní setkání českých a německých seniorů v červenci 2018 v Lunzenau. Letošní akce se zúčastní 41 českých a 15 německých seniorů. Popřivítání a společném obědě čeká ukázka jak uvařit saskou bramborovou polévku a společně se pokusit upéct saský bramborový dort. Po ubytování v "Heimvolkshochschule" v Kohren-Sahlis navštíví muzeum hrnčířství v Kohren-Sahlis, kde se dočká výklad o…

Dotační období: 10.05.2018 – 15.10.2018 Výše podpory: € 5.321,59 Dotační program : KPF

Najít přátele - překonat hranice

Lebenshilfe Stollberg e.V.

Společný prázdninový pobyt dětí z města Bečova a Thalheimu na území Tabakstanne a v okolí - Poznávání partnerského města na úrovni dětí (účast je určena pro všechny družinové děti první až čtvrté třídy) - různorodá výuka jazyka / seznámení s řečí (německé děti se učí česky a české děti poznají německý jazyk) s podporou tlumočníka - překonávání jazykových bariér, poznání dětí a regionu sousední země -…

Dotační období: 03.05.2018 – 31.10.2018 Výše podpory: € 12.784,37 Dotační program : KPF

Letní pochod přes hranice

Sport Club 2000, z.s.

Oba projektové pratneři plánují společní projekt: Letního pochodu se bude konat 11.8.2018 pro účastníci z obou stran hranice, pro registrované účastníky budou veškeré aktivity zdarma. Registrace k pochodu bude probíhat od 11 hodin na malém náměstí u kostela Sv. Anny na Božím Daru s ochutnávkou tradičních letních českých koláčů. Každý registrovaný účastník obdrží účastnický odznak, který bude vstupenkou navšechny aktivity v rámci pochodu. V prostorách startu nabídneme půjčovnu holí k aktivitě…

Dotační období: 01.05.2018 – 16.09.2018 Výše podpory: € 14.306,46 Dotační program : KPF

Dědictví Hrabišiců

Město Osek

Projekt je zaměřen na dominanty obou měst, kterými jsou gotické hrady. V současné chvíli neexistuje žádná spolupráce odborníků ani laiků, kteří se o historii aktivně zajímají. Díky projektu proběhne setkání odborníků z obou stran hranice. Na české straně vzniká publikace o rodu Hrabišičů a autoři projevili zájem o navázání spolupráce se svými přeshraničními kolegy. Projektjim toto setkání umožní. Odborníci a zájemci ohistorii na setkání přestaví svoji činnost v oblastizáchrany památek.…

Dotační období: 01.05.2018 – 31.12.2018 Výše podpory: € 9.439,04 Dotační program : KPF

Společně rokem 2018 - Bärenstein a Vejprty

Gemeindeverwaltung Bärenstein

Oba obce pro tento rok plánují zase četné akce. Uplynulé roky nám ukázaly, že společné snahy jsou správné a důležité. Dne 16. června oslavíme 5 let „Společného centra“. Přímo na hranicích se má uskutečnit velká slavnost u příležitosti malého jubilea. Dne 30.9.2018 bude následovat společná akce „Podzimní slavnost u vrchu Bärensteiner Berg“. Uskuteční se ruční práce s dětmi, hrys dětmi a uskuteční se soutěž v pouštění draků. Dne…

Dotační období: 26.04.2018 – 28.02.2019 Výše podpory: € 4.778,55 Dotační program : KPF

Mezinárodní výměnný pobyt dětí a mládeže (prázdninový program) 2018

Kinder- und Jugendverein Ehrenfriedersdorf e.V. (KJVE e.V.)

V rámci letních prázdnin 2018 zorganizuje KJVEeV týdenní výměnný program. Mládežnické setkání pro děti a mládež. Žáci ve věku 6 až 14 let z Podbořan a Ehrenfriedersdorf se podívají ke svým přátelům. Cílem projektu je dále rozvíjet a prohlubovat přátelské vztahy mezi oběma městy, zejména mezi dětmi a mládeží obou měst. Projekt bude pokračovat i v následujících letech. Takže děti a mládež bude v neustálém kontaktu,stejně jako se rozvíjí partnerství obou měst. V letošním roce, v období od 16.07. 2018 do 20.07.2018…

Dotační období: 20.04.2018 – 31.08.2018 Výše podpory: € 7.668,74 Dotační program : KPF

10. Přeshraniční a bezbariérové sportovní hryseniorů v Krušnohorském okrese

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Přeshraniční sportovní hry seniorů se již staly pevnou součástí kalendáře sportovních akcí německých organizovaných sportovkyň a sportovců a také českých seniorek a seniorů. Všechny účastnice a všichni účastníci si přejí návštěvu akce zopakovat a poměřit se se sportovními přáteli z Krušných hor a pohovořit si s nimi, prožít společný den naplněný sportem a radostí. Sportovní a kulturní program Sportovních her seniorů je uspořádán tak, aby podpořil a umožnil skutečné prožití vzájemné bezbariérové komunikace a také společné provozování sportovních aktivit. Akce se může zúčastnit každý sportovec a každá sportovkyně. Zvláště také senioři s nějakým handicapem. Jsou přistaveny…

Dotační období: 05.04.2018 – 31.08.2018 Výše podpory: € 8.254,41 Dotační program : KPF

Za pokladem permoníků

Mikroregion Lesenská plán

Jednou z hlavních součástí je dětský kalendář, do kterého jsou vybrány obrázky z předchozího roč níku. Soutěže se zúčastnilo cca 500 dětí z Čech i Německa v roce 2017. Jako nosné téma akce bylo vybráno historické hornictví, které má v Krušných horách svoji pev- nou pozici. Celou akci umocní historický česko- německý hornický průvod v dobových kostýmech, do průvodu se připojí přítomné děti a celý průvod odvede děti přímo do „pohádkového lesa“, kde budou pro návštěvníky zajištěny, dětské hry s tématem hornictví, soutěže budou o věcné odměny. Samotný pohádkový les zajistí permoníci z…

Dotační období: 02.04.2018 – 31.07.2018 Výše podpory: € 8.747,14 Dotační program : KPF

Česko-saské návštěvy

Okresní hospodářská komora Most

Z důvodu prohlubování zájmu o turismus na české i německé straně se zástupci OHK Most a IHK Chemnitz rozhodli zaměřit tento projekt na zachycení nových možností pro rozvoj turismu v příhraničí, propojení vytipovaných turistických cílů a na informovanost veřejnosti o aktuální situaci v přepravě turistů, cyklistů a lyžařů. Pojem přeshraničního setkávání pod názvem„Česko-saské návštěvy“ má již několikaletoutradici a je ve všeobecném zájmu v této tradici nadále, a to na kvalitativně vyšší úrovni, pokračovat. Zapojené subjekty: Infopoints Chemnitz, Plauen, Annaberg, Zwickau, Tourismusverband Erzgebirge, Wirtschaftsförderung Erzgebirge,…

Dotační období: 02.04.2018 – 31.07.2018 Výše podpory: € 12.483,27 Dotační program : KPF

Jsme tu jeden pro druhého

Město Meziboří

Při tvorbě aktivit pro občany je vždy přihlédnuto k tomu, aby byly tvořeny pro co nejširší spektrum obyvatel nejen obou měst, ale i přilehlých obcí. Vzhledem na spolupráce několik let, dá se říct, že některé aktivity už mají svou tradici a občané obou partnerských měst se jich zúčastňují v hojném počtu. Nové aktivity získávají na oblibě a občané obou měst se dožadují jejich opakování. Bylo zjištěno, že občané obouměst, jezdí navštěvovat akce v partnerském městě…

Dotační období: 01.04.2018 – 31.01.2019 Výše podpory: € 8.084,17 Dotační program : KPF

Hornická stezka Krušných hor

Destinační agentura Krušné hory

Cílem Destinační agentury Krušné hory je pro-střednictvím projektu propojit informační turistická centra v Krušných horách na české i německé straně hranic a přiblížit turistům z obouzemí turisticky atraktivní cíle v Krušných horáchs návazností na hornickou minulost Krušnohoří. Projekt zahrnuje setkání zaměstnanců informačních turistických center. V rámci setkání navážou zaměstnanci ITC spolupráci, nastaví komunikační kanály pro budoucí společné projekty a možnost prezentace turisticky atraktivních cílů pro obě skupiny turistů, české i německé. Vzájemně se seznámí s turistickými…

Dotační období: 01.04.2018 – 31.10.2018 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Krušnohorské slavnosti (ne)tradičně

Obec Nová Ves v Horách

Projekt zahrnuje tři hlavní aktivity: akce hudební a taneční tradici regionu, tradici krušno- horského kuchařského umění, kde v hlavní roli budou brambory a tradice hornictví a vánoční zvyky. Projekt si klade za cíl rozšířit povědomí o tradicích a zvycích obyvatel na obou stranách Krušných hor formou společenských akcí, které ukáží, že obě strany hranice byly úzce propojené a mají podobné znaky jak v oblasti hudby, tak v gastronomie. Projekt bude dalším výstupem louholeté přeshraniční spolupráce, která…

Dotační období: 01.04.2018 – 31.01.2019 Výše podpory: € 12.309,84 Dotační program : KPF

Muzejní noc 2018

Große Kreisstadt Marienberg

Projektem „Museumsnacht – Muzejní noc" 25. srpna 2018 bychom rádi přispěli ke vzájemnému poznání a prezentaci německých a českých kulturních zařízení. V rámci Muzejní noci se představí následující tři města se svými partnerskými městy a muzei: Marienberg s Mostem, Wolkenstein s Postoloprtami a Pockau-Lengefeld s Osekem. Různí pracovníci v oblasti kultury včetně hudebníků, řemeslníků a umělců na obou stranách hranice dostanou příležitost představit se veřejnosti.…

Dotační období: 19.03.2018 – 30.11.2018 Výše podpory: € 14.706,74 Dotační program : KPF

Mediální restart

Euroregion Krušnohoří

Pro přípravu aktualit a tištěného zpravodaje je stanovena společná redakční rada. Vypracuje texty a fotky, zajistí překlady, korektury a zveřejňování. Cílem projektu je prohloubení práce s veřejností prostřednictvím nových médií z podnětu prováděné evaluace programu. V ní bylo konstatováno, že dosavadní mediální práce v česko-saských euroregionech je na dobré úrovni, ale je vní zdůrazněna nutnost většího využívání moderních prostředků komunikace s veřejností,…

Dotační období: 14.03.2018 – 14.02.2019 Výše podpory: € 13.871,88 Dotační program : KPF

35. výročí pěveckého sboru Chorensemble Oberwiesenthal a 7. výročí spolupráce s Klubem Krušných hor

Chorensemble Oberwiesenthal e.V.

Pěvecký sbor lázeňského města Oberwiesenthal slaví v roce 2018 35.výročí svého založení. Již dlouhá léta spojuje členky sboru intenzivní spolupráce s českými sousedy, která se již neomezuje na pouhé vzájemné návštěvy koncertů. Dne 11.5.2018 se vydají oba partneři a hosty Fichtelbergskou dráhou do Neudorfu s cílem seznámit se s tradiční krušnohorskou úzkokolejkou a jejím okolím. Také v Neudorfu návštěvníkyočekávají krušnohorské tradice, a sice v podobě návštěvy firmy, kde se vyrábí tradiční kominíčky. Večer se bude konat v…

Dotační období: 01.03.2018 – 30.06.2018 Výše podpory: € 6.444,46 Dotační program : KPF

25 let Familienzentrum Oberwiesenthal - přeshraničně

Familienzentrum Oberwiesenthal e.V.

Skrze společné přípravy projektu profitují oba partneři, např. při sestavování programu pro slavnostní společenská setkání k 25. výročí a pro týden trpasličího městečka. Nejméně na 2 předběžných setkáních v březnu plánují projektoví partneři zmíněné aktivity. Na programu jubilejní slavnosti vystoupí divadelní skupina ZUŠ Ostrov, oba spolky představí svou práci. V rámci rodinného dne vytvoří projektoví partneři rozličné aktivity a budou se jich účastnit, např. řemeslných dílniček,…

Dotační období: 01.03.2018 – 31.08.2018 Výše podpory: € 14.331,50 Dotační program : KPF

Setkání mladých záchranářů

Město Osek

Jedná se o sportovní hry od 22.06.-24.06.2018 pro dětí a mládež, které trénují ve svém volném času pro zachranářství sportovné hry v družstvech. Projekt je zaměřen na podporu zdravého pohybu dětí a zúčastní se ho cca100 osob. Družstva budou pětičlenná (min. 1dívka), věková hranice od 6 do 18let, ke každému družstvu je dvoučlenný doprovod. Na programu budou disciplíny simulující cvičení báňských záchranářů a také z hasičského sportu. Krušnohoří má velmi…

Dotační období: 01.03.2018 – 31.08.2018 Výše podpory: € 11.893,11 Dotační program : KPF

Sportovní klání Most & Marienberg

Statutární město Most

Závod dračích lodí je v Mostě v rámci kulturního vyžití již pevným termínem v kalendáři měst- ských akcí. V loňském roce byly závody prvně pojaty též ve formě přeshraniční spoluprá ce měst Mostu a Marienbergu u příležitostí 25. výročí partnerství. Na základě úspěchu, který akce měla u návštěvníků i u samotných účastníků závodu, se obě partnerská města dohodla tyto závody zopakovat. Přidanou hodnotou tohoto ročníku bude…

Dotační období: 01.03.2018 – 30.09.2018 Výše podpory: € 8.883,67 Dotační program : KPF

Historie a kultura nás spojuje

Město Osek

Účastníci se seznámí s historií partnerského města, také se připomene společná historie. V rámci projektu jsou naplánována i dvě setkání zaměřenéna kulturní program. Díky pravidelnému setkávání projekt přispěje ke zlepšení komunikačních dovedností v cizím jazyce. Občanům se také připomene dobrá spolupráce mezi partnerskými městy a posílí se vzájemné spolupráce. Během projektu mohou účastníci navázatpřátelství a kontakty, které mohou udržovat i poukončení projektu. Projekt také…

Dotační období: 01.03.2018 – 31.12.2018 Výše podpory: € 5.307,39 Dotační program : KPF

Sportem ke přátelství bez hranic

Basket Academy Louny z.s.

Projekt navazuje na velice úspěšný projekt z loňského roku. Tento projekt má za svůj hlavní cíl navázání a prohlubování přátelských vztahů pomocí pořádání sportovních utkání, turnajů, soustředění, výukových campů, kulturně-společenských akcí a dalších sportovních aktivit pro děti 10 až 16 let a dospělé na české i německé straně. Mají se aktivně zapojit členy obou sportovních klubů a pr-hloubit navázaná přátelství z minulého roku. Z Basket Academy Louny i ATSV Freiberg budou zapojeni do několika společných aktivit dětí a dospělé, které pomohou mimo jiné k udržení již vzniklých přátelství, sociálních vazeb a jazykových znalostí. Stěžejní…

Dotační období: 01.03.2018 – 30.11.2018 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Vejprty a Bärenstein bez hranic 2018

Město Vejprty

Záměrem projektu je realizace tradičních kulturně a sportovně společenských akcí v příhraničním regionu. Tyto akce budou postupně realizovány na základě stanoveného harmonogramu v období dubna – června 2018. První akcí je Pěvecká soutěž Vejprtský drozd. Jedná se o 20. ročník amatérské pěvecké soutěže. Soutěž je rozdělena do pěti kategorií. Patří mezi nejoblíbenější soutěže v kraji. Před samotným finálovým kolem bude tradičně probíhat výběrové předkolo, kterého se účastní více než 70 soutěžících. Protože letošní ročník je…

Dotační období: 01.03.2018 – 30.06.2018 Výše podpory: € 10.276,35 Dotační program : KPF

Společné kulturní akce v roce 2018

Obec Brandov

V letošním roce plánuje obec Brandov a Olbernhau, které už víc než 20 let spolupracují se svých SDH, v kultuře a sportu spolupracují, několik společných kulturních akcí. V letošním roce plánuje obec Brandov a Olbernhau několik společných kulturních akcí. V červnu se uskuteční společný "Den dětí s jarmarkem". Budou připraveny pouťové atrakce, soutěže, stánky se staročeskými a saskými výrobky a řemesly a česko-němec-ký hudební doprovod. V srpnu proběhne setkánípři "Vodních hrátkách a…

Dotační období: 28.02.2018 – 31.12.2018 Výše podpory: € 4.832,30 Dotační program : KPF

20. výročí česko-německého přátelství Podpořany & Ehrenfriedersdorf "Záhadný Doupov"

Město Podpořany

Jedná se o 20. výročí česko-německé spoluprácemezi městem Podbořany a Ehrenfriedersdorf. Střídavě dochází k návštěvě zástupců měst, a to buď na českou či německou půdu. Každá země při této přátelské návštěvě představí novinky a zajímavosti. Při tomto setkání se prohlubují přátelské vztahy nejen mezi městy, ale i samotnými účastníky. V letošním roce se jedná o téma "Záhadný Doupov", kdy německé přátele jsou provedeny po vojenském újezdu Hradiště, jsou v plánu DiscGolf hry na území…

Dotační období: 20.02.2018 – 01.08.2018 Výše podpory: € 10.657,38 Dotační program : KPF

Rozvoj a propagace služeb pro sociálně znevýhodněné děti a mládež

Verein zur Beruflichen Förderung und Ausbildung e.V.

Služby pro sociálně znevýhodněnou mládež budou poskytovány v Chemnitzu a Ústí nad Labem. Oba projektoví partneři budou tyto služby nabízet. Základním nástrojem pro propagace těchto služeb bude marketingový plán, který partneři společně vytvoří. Přímá akvizice cílové skupiny s propagačním materiálem bude probíhat ve veřejných školách a ve městě. Pro přímou akvizici budou vytištěny letáky a desky na spisy pro uživatele služeb a pro akce v Chemnitzu a…

Dotační období: 15.01.2018 – 31.12.2018 Výše podpory: € 6.816,66 Dotační program : KPF

Setkání volnočasových aktivit

Dům dětí a mládeže Postoloprty, p.o.

Projekt je zaměřen na setkání dětí a vedoucích volnočasových aktivit v příhraniční oblasti Euroregionu Krušnohoří mezi Postoloprty a Wolkensteinem. Vedoucí nejen uvedených měst, ale idalších obcí regionu budou mít příležitost se potkat na společném workshopu a prezentovat svojí činnost při taneční soutěži, kterou Dům dětí Postoloprty pořádá pro taneční zájmové útvary. Hlavním cílem projektu je vyměnit si zkušenosti v práci s dětmi a mládeží. Projekt bude nápomocen k výměně zkušeností a informací o potřebě, zapojovat děti a mládež do volnočasových aktivit k jejich ucelenému psychickému i fyzickému rozvoji. Pro děti budou připraveny tvořivé dílny, vedoucí si společně vymění…

Dotační období: 08.01.2018 – 30.04.2018 Výše podpory: € 5.184,63 Dotační program : KPF

Hasiči 2018 a digitální svět

ESOZ Chomutov, p.o.

Cílem projektu je prohloubit společné aktivity obou škol, které připravují budoucí odborníky v oblasti požární ochrany. Dalším cílem je rozšíření povědomí o nových trendech při zásazích, technice a využití moderních technologií. V rámci stáže proběhne odborná přednáška pro německé hasiče vedená českými pedagogy. V projektu proběhnou 2 přednášky německých hasičů v Čechách na téma Aplikace pro hasiče,která byla vyvinuta v Sasku (obsahuje všeobecné informace, tak specifické - na základě ně-mecké SPZ přijde do tabletu informace, kde je možné vůz…

Dotační období: 02.01.2018 – 30.11.2018 Výše podpory: € 14.919,28 Dotační program : KPF

150 let Sboru dobrovolných hasičů Postoloprty

Město Postoloprty

Sbor dobrovolných hasičů Postoloprty si v roce 2018 připomene již 150 let existence. Hlavní aktivitou bude v červnu 2018. Hasiči představí svou technikou, předvedou ukázky z činnosti iv součinnosti s dalšími složkami záchranného systému. Do programu se zapojí hasiči z celého regionu, např. z Líšťan, Cítolib, Dobroměřic, Lenešic, Tuchořic, Žatce, Libčevse, Loun. Techniku ukáže i Policie ČR, Městská policie a záchranáři. Veřejnost se bude moci seznámit i s prací mladých hasičů. Bude vydána publikace o historii hasičů v Postoloprtech a spolupráci s…

Dotační období: 02.01.2018 – 31.07.2018 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Františkáni v zemích Koruny české a Sasku mezi reformou, reformací a protireformací

Kulturní zařízení Kadaň

V roce 2018 má být v Kadaňi uspořádáná čtyřdenní konferenci za účasti cca 30 odborníků z ČR i SRN Plánovaná konference cílí na zájemce z řad odborné veřejnosti o starší dějiny česko-saského pomezí. Dalším výstupem bude sborník shrnující konferenční referáty, jejž organizátoři plánují na své náklady vydat v Německu v prestižní ediční řadě ISGV. Kromě toho tento projekt upevní již existující spolupráci mezi…

Dotační období: 01.01.2018 – 31.12.2018 Výše podpory: € 12.748,82 Dotační program : KPF

Supercross 2018

Sport Club 2000, z.s.

Jedná se o společnou česko - saskou soutěž v atraktivní disciplíně „skicross“ běžeckých lyžařů na Klínovci v termínu 24. 3. 2018. Cross je nejmladší, dynamicky se rozvíjející zimní lyžař- ská disciplína. Trať o délce 700-1200 metrů je vybudovaná na lyžařské sjezdovce a je tvořená umělými i přírodními překážkami a zajištěna bezpečnostními prvky (ploty, sítě a matrace). Závodníci ve věku 6 - 19 let budou rozděleni dověkových kategorií. Po 2 kvalifikačních jízdách všech registrovaných běžců (samostatné jízdyna čas)…

Dotační období: 01.01.2018 – 30.04.2018 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Cínovecký běh

MAS Cínovecko o.p.s.

Sportovní akce s názvem: Běh Cínovec se konála 6.1.2018 v Cínoce, Vytrvalostní běh byl zajištěn profesionální technikou, aby bylo dosaženo bezpečnosti a plynulosti. Rozhodčí měli k dispozici elektronické prostředky. Akce byla moderována a pro účastníky bylo připraveno stravování, hygiena i stan pro odpočinek. Distribuce dvojjazyčných plakátů a letáků dospolků a institucí se uskutečnila na obou stranách hranice. Cílem soutěže bylo sblížení činností českých a saských sportovních spolků. Akce se nezúčastnili nejen sportovci od partnera nebo nositele projektu, nýbrž také sportovci z celého regionu, kteří byli osloveni projektovým týmem. Sportovní akce jsou velmi závislé na poskytnuté podpoře. Díky opakujícím se sportovním…

Dotační období: 16.12.2017 – 13.03.2018 Výše podpory: € 12.008,57 Dotační program : KPF

Mezinárodní konference Kachle a kachlová kamna

Ústecký kraj

V dubnu/květnu 2018 bude uspořádání v rámci výstavy dvoudennímezinárodní konference na toto téma v Mostě, a to za účasti zejména českých a německých odborníků z oboru archeologie, dějin umění, ale i na restaurování a technologie. S ohledem na silné historické vazby regionu severozápadních Čech na sousední Sasko, nelze pominout aktivní účast institucí z tohoto státu. K účasti budou pozvány i další instituce ze SRN, ale i z Polska a Švýcarska. Cca 10 odborníků z německých a českých institucí bude osloveno k přednesení referátu na konferenci,…

Dotační období: 06.12.2017 – 30.06.2018 Výše podpory: € 14.502,81 Dotační program : KPF

Literární putování "Stíny nad Krušnými horami II.2

Kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises, Baldauf Villa

Cílem projektu je prvé řadě rozvoj přeshraniční literární scény. Zviditelněni nebudou pouze autoři, ale stejné míry přidané turistické hodnoty se dostane i místům čtení. Ať je to už formou imaginární reklamy anebo návštěvníky generovaný obrat. Dojde k prohloubení kontaktní z prv- ního literárního putování a položeny základní kameny budoucí samostatné spolupráce. Spolky najdou k sobě, autoři budou kooperovat, návštěvníci objeví nová místa a budou se vracet. „Literatura spojuje“, to není žádná fráze, ale via německo-české detektivní literární putování živá realita. Substanciální spolupráce mezi projektovými partnery a účastníky projektu staví geopolitické rozdíly do vedlejší roviny. Společné nadšení pro projekt znamená, že mizí také jazykové bariéry, předsudky jsou odbourány a vznikají nová přátelství, která jsou i mimo projekt odpovědná za trvalá spojení. Dík cenné podpoře skrz Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří se stále více přibližuje velký cíl, prosperující literární scény na obou stranách…

Dotační období: 01.12.2017 – 30.11.2018 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Zaniklé textilnictví v Krušnohoří

Stadtverwaltung Oederan

Navigační systém ve městě Oederanu bude dvojjazyčně, resp. na velkých informačních panelech trojjazyčně převeden. Informační panely budou umístěny u Parku „Klein Erzgebirge“ a u nádraží. Panely budou mapkami, obrázky a texty informovat návštěvníky o památkách v regionu a městě Oederanu. Pro městská muzea bude vypracována virtuální trasa po muzeích. Tato okružní prohlídka bude vytvořena na webových stránkách, kde bude možné najít obrazový materiál a texty v češtině i němčině a návštěvník muze í bude moci přečíst nebo poslechnout výklad k prohlídce nebo další informace na svém smartphonu, tabletu nebo…

Dotační období: 01.12.2017 – 31.08.2018 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

101. lyžářský karneval - lyžařská tradice po evropsku

Skifasching Oberwiesenthal e.V.

Projektové partneři chtějí v tradici pokračovat, ale také se rozvíjet a inovovat. S nově zvoleným představenstvem a prezídiem SFO e.V. přichází do akcí a života spolku "čerstvý vítr“. Lyžařský karneval chce v této sezóně ukázat sousedům z Mariánské, jak se slaví karneval v Německu a inspirovat je pro tento druh zábavy. Přitom je důležitá společná realizace letošní sezóny. Spolek Maria-sorg z.s. přitom s některými členy navštíví různé akce, např. tu na sjezdovce. Tím poznají čeští přátelé německou…

Dotační období: 01.12.2017 – 30.04.2018 Výše podpory: € 12.421,86 Dotační program : KPF

Mezinárodní krušnohorský supersprint psích spřežení - Lesná 2018

Horský klub Lesná v Krušných horách z.s.

Jedná se o uspořádání netradiční dvoudenní mezinárodní sportovní akce v Hor- ském areálu Lesná ve skijöringu a psích spřežení. Dvoudenní série závodů bude ukončena hlavním závodem s hromadným startem s názvem „Mezinárodní krušnohorský supersprint – Lesná 2018“. Akce je určena pro všechny cílové skupiny, bez omezení. Prioritou tohoto projektu je navázání kvalitní spolupráce partnerů, zatraktivnění cestovního ruchu v zimních měsících a zviditelnění území Lesná – Olbernhau prostřednictvím nevšední sportovní akce s mezinárodní účastí. Jeho cílem bude uspořádání závodů ve skijöringu a psích spřežení v termínu od 10. do 11.02.2018 v…

Dotační období: 01.12.2017 – 30.04.2018 Výše podpory: € 12.610,11 Dotační program : KPF

Mezinárodní krušnohorský supersprint psích spřežení - Lesná 2018

Horský klub Lesná v Krušných horách, z.s.

Partneři Lesná a Olbernhau se prezentují tím projektem novou lokalitou pro psích spřežení ve Středním Krušnohoří. Dosud existovala taková tradice předevčím u obcí Holzhau a Nassau. V Horském areálu Lesná se plánuje mezinárodní skijöring a psích spřežení o víkend a ve vhodném počasí. Dvoudenní série závodů bude ukončena hlavním závodem s hromadným startem s názvem„Mezinárodní krušnohorský supersprint – Lesná2018“. Akce je určena pro všechny cílové skupiny, bez omezení. Výstupem tohoto projektu…

Dotační období: 01.12.2017 – 30.04.2018 Výše podpory: € 12.610,11 Dotační program : KPF

Deutschneudorf a Nová Ves v Horách - občané utvářejí Zímní setkání

Gemeinde Deutschneudorf

Tento přeshraničně působící projekt podporuje potřeby zdejších obyvatel, aktivních institucí, spolků a iniciativ. Tím jsou autenticky představovány a zachovávány živé tradice, kulturní všestrannost, umělecká a řemeslná tvorba. Partnerské obce Deutschneudorf a Nová Ves v Horách prostřednictvím místních aktérů provádějí kulturní krajinou Krušnohoří/Erzgebirge v "Ročním období zima"ve formě rodinných, kulturních a tradičních aktivit, na přiklad start Vánoční pyramídy, společné posezení v adventní atmosféře s pohoštěním, povídáním a zpěvem,…

Dotační období: 30.11.2017 – 06.04.2018 Výše podpory: € 14.260,62 Dotační program : KPF

Stoneman Miriquidi Road

Tourismusverband Erzgebirge e.V.

Po úspěšném vytvoření česko-německé trasy "Stoneman-Miriquidi", jako mezinárodní mounta- in – bikeové nabídky v oblasti Západního Krušnohoří (9 vrcholů - 162 kilometrů - 4.400 výško- vých metrů – dvě země), přes Fichtelberg - Bärenstein - Pöhlberg - Rabenberg - Auersberg – Blatenský vrch (CZ) – Plešivec (CZ) – Klínovec (CZ) má s početnými dalšými partnery, v licenci Rolanda Staudera vytvořit trasu Stoneman Road, jako variantu pro závodní cyklistiku a poskyt- nout jako nabídku, kterou je možno rezervovat. Bude to v Německu jedinečná nabídka tohoto druhu, založená na mezinárodně vázaném marketingu. Tato trasa je naplánována, aby vedlapo veřejných silnicích a cestách, které jsou k tomu způsobilé. Tato náročná trasa by přitom měla být cca. 275 kilometrů dlouhá a zahrnuje překonání zhruba 4.800 výškových metrů. Přibližný průběh okružní trasy by vedl přes Oberwiesenthal - Chomutov - Litvínov - Dubí - Krupku -…

Dotační období: 08.11.2017 – 04.01.2018 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Německo-české setkání včelářů 2018

Stadt Lunzenau

Po úspěšném prvním německo-českém setkání včelařů v dubnu 2017 v Libochovicích přišlo od všech účastníků projektu přání uskutečnit další setkání v roce 2018 v Lunzenau. Byly navázány první kontakty, o které je třeba pečovat a dále je rozvíjet. Udržení přírody a ochrana životního prostředí je globální úkol, kterému se upsali němečtí včelaři stejně jako čeští. Medonosná včela je naším nejmenším hospodářským zvířetem - a jedním z nejdůležitějších. Opyluje 80 % hospodářských rostlin a mnoho divoce rostoucích. Existenci včel ohrožují nemoci, úloví brouci a…

Dotační období: 01.11.2017 – 30.06.2018 Výše podpory: € 10.245,87 Dotační program : KPF

15 let partnerství s městem Jirkov 2017

Stadtverein Brand-Erbisdorf e.V.

Skřítkovské dílny - pokračování v hornické tradici, kterou tvořil náš region, jsou udržovány a podporovány v podvědomí lidem. Dětská hornická směna - tradice bude zachována pro naše děti a přežíje v myšlenkách lidí pro budoucí generace. Noční průvod horníků s následnou sváteční-hornickou směnou bratrstev z Brand-Erbisdorfu a okolí - směna začíná s bohoslužbou, nočním průvodem horníků a proslovem na náměstí. Společné zpívání a muzicírování - tradiční několikametrová štola je slavnostním pochodem přinesena na náměstí, kde je slavnostně přijímána a…

Dotační období: 01.11.2017 – 28.02.2018 Výše podpory: € 6.246,86 Dotační program : KPF

Život v mnohotvárnosti - propojení - plánování - financování

Die Brücke e.V.

Potřeba konání této akce vyplynula z pozitivní zpětné vazby po již uskutečněné konferenci i na přání města Chemnitz ohledně rozvoje spolupráce s partnerským městem Ústí nad Labem ve všech oblastech (vzdělávání, kultura,sport, umění a práce s mláděží). Projekt sleduje cíl umožnit účastníkům přeshraniční propojení s potenciálními partnery, plánování společných aktivit a získávání informací pro realizaci a financování projektů. - Neboť se přeshraniční setkávání uskutečňuje vždy na základě vzájemné úcty a tolerance, budou tyto základní demokratické hodnoty v budoucnu zprostředkovávány i v rámci aktivit primárně mladým lidem. - Vytvoření nových resp. upevnění stávajících kooperací mezi zařízeními, které budou zastoupeny účastníky -…

Dotační období: 01.11.2017 – 31.05.2018 Výše podpory: € 6.434,21 Dotační program : KPF

Zaniklé textilnictví v Krušnohoří (I)

Partnerský spolek Litvínov o.p.s.

Textilní výroba ve svých nejrůznějších podobách (punčochářství, prýmkařství, krajkářství, tkal- covství, soukenictví aj.) patřila od pozdního středověku k nejvýznamnějším způsobům obživy v Krušnohoří vedle rudného dolování a zejména po jeho zániku. Výsledkem projektu bude rozšíření povědomí ovýznamném zapomenutém historickém fenoménu Krušnohoří, textilnictví. Konkrétní výstupy, které jsou přidanou hodnotou k tomuto společenskému přínosu a novince, která zde již dlouho chyběla, jsou dlouhodobá výstava krajkářství, stezka vyznačující historické objekty někdejších…

Dotační období: 01.10.2017 – 30.04.2018 Výše podpory: € 14.746,77 Dotační program : KPF

Krušnohorská pivní stezka

Destinační agentura Dolní Poohří

Projekt Krušnohorská pivní stezka si klade za cíl zmapovat a představit významný atribut Krušnohoří, kterým je vedle historické těžby stříbra určitě vaření piva a pěstování chmele. Výsledkem projektu je zmapování turisticky zajímavých a do turismu aktivně zapojených pivovarů v Krušnohoří po obou stranách hranice, hlavní přidanou hodnotou a inovací projektu je vytvoření nového produktu s názvem Krušnohorská pivní stezka, která nejen rozšíří povědomí o vývoji pivovarnictví v Krušnohoří a Dolního…

Dotační období: 15.09.2017 – 31.05.2018 Výše podpory: € 14.992,47 Dotační program : KPF

Setkání informačních turistických center Krušných hor

Destinační agentura Krušné hory o.p.s.

Cílem Destinační agentury Krušné hory je propojit informační turistická centra v Krušných horách na české i ně- mecké straně hranic. Hlavním výsledkem je propagace dotčeného území a předávání informací turistům na obou stranách hranic, dále odstranění jazykové bariéry zaměstnanců v turistickém ruchu, propojení ITC a otevření informačního kanálu přes hranice pro občany Euroregionu Krušnohoří, utužení partnerství aktérů v turistickém ruchu a…

Dotační období: 01.09.2017 – 31.12.2017 Výše podpory: € 8.979,06 Dotační program : KPF

Strašidelná procházka

Kultura a sport Chomutov s.r.o.

Strašidelná procházka Městským parkem a historickým centrem města Chomutova a doprovodný zábavní program dne 11.11.2017 Strašidelnou procházku historickým centrem města Chomutova povede společný organizační tým převlečený do pohádkových kostýmů. Moderátoři povedou doprovodný zábavní program. V závěru dne koordinátoři zajistí odjezd všech účastníků akce zpět domů.

Dotační období: 23.08.2017 – 31.12.2017 Výše podpory: € 11.646,53 Dotační program : KPF

Bärenstein & Vejprty - Bez hranic 2017

Gemeindeverwaltung Bärenstein

Obci plánují realizace společné série akcí: pouštění draků, roztočení pyramid, odpoledne ruční práce, dětská vánoční oslava, Tomášský trh Naše společné projekty jsou v Krušnohoří jedinečné. Chtěli bychom jít příkladem a povzbudit také jiné obce prožívat myšlenku společné Evropy tak, jako my. Společné akce jsou vždy nejlepší cestou pro nalezení společné cesty po mnohaletech rozdělení. Naše spolupráce má vést k tomu, aby naši obyvatelé opět vytvořili…

Dotační období: 16.08.2017 – 28.02.2018 Výše podpory: € 3.504,03 Dotační program : KPF

Eurofest - mezinárodní atletické závody stařího žactva partnerských měst

ASK Elna Počerady

Závody se uskuteční v těchto disciplínách: běh na 60 m, 300 m a 800 m, štafetový běh, 4 x 100 m a 4 x 300 m, skok do dálky, skok do výšky, vrh koulí, hod diskem a oštěpem. Tradice společně realizovaných klání v lehké atletice mezi mladými sportovci partnerských měst Loun a Zschopau, nyní LV 90 Thum, trvá již několik desítek let, přesně od roku 1984. Od roku 1986 se jich pak trvale účastní sportovci z dalších partnerských měst Lučence (Slovensko) a Salgotarján (Maďarsko). Závody se…

Dotační období: 30.07.2017 – 31.10.2017 Výše podpory: € 10.752,96 Dotační program : KPF

Krušnohorský Byznys Day (aneb Inovační rande)

Okresní hospodářská komora v Chomutově

Projektem je jednodenní akce typu B2B; jako společné setkání podnikatelských subjektů bez oborového vymezení, organizací veřejného sektoru, resp. organizací výzkumu a vývoje a municipality, z české a německé strany Euroregionu Krušnohoří. Akce má ryze nekomerční charakter a přísně sebude řídit pravidly poskytování veřejné podpory.Účast na akci je otevřená všem zájemcům z cílových skupin, bez jakékoliv diskriminace. Motto akce: “Nová setkání, nové technologie,nová partnerství". Ambicí akce je zprostředkování kontaktů mezipodniky a subjekty ze sféry…

Dotační období: 19.07.2017 – 30.11.2017 Výše podpory: € 12.746,60 Dotační program : KPF

Propojení kulturních tradic v rámci sasko-české spolupráce

Förderverein Kloster Buch e.V.

Účast partnerů na historických trhů a workshopů, mobilní výstavá, aktivity žáků Na realizaci projektu se podíleli oba partneři projektu a spolupracovali na přípravě a koordinaci plánovaných akcí, tj. zajištění prostora techniky, zapojení a účasti umělců, řemeslníků a prodejců. Uskutečnila se společná příprava propagačních materiálů a informací o konání akcí pro veřejnost pro zajištění účasti na…

Dotační období: 01.06.2017 – 31.05.2018 Výše podpory: € 14.286,75 Dotační program : KPF

Pohádková truhla plná českých pokladů

Große Kreisstadt Annaberg-Buchholz

Připrava a realizace putovní výstavy kostýmů a rekvizit z filmových pohádek 1. Mezinárodní festival filmových pohádek „fabulix“ se uskuteční v době od 23. do 27. srpna 2017 v Annabergu-Buchholzi. Pod patronátem jednoho herce budou promítány mezinárodní filmové pohádky. Festival také vypíše cenu o kreativní školní soutěž na téma pohádek. Bude připraven rámcový program s předčítáním, divadlem,…

Dotační období: 01.06.2017 – 31.10.2017 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Přátelství měst: Stollberg-Obrnice

Große Kreisstadt Stollberg

Výsledkem bude další rozvoj a prohloubení spolupráce mezi českou a německou stranou a hlavně poznávání nových přátel, zvyků a kultury. Občané budou mít možnost návštěvy partnerské obce. Mohou se zúčastnit tradičních akcí, děti mohou prezentovat svá umělecká díla v jiném městě a zemi. Učitelky mateřských školek se mohou nyní osobně setkat v Obrnicích v MŠ a seznámit se s jejich projekty. Tím se posílí jejích mezilidské vztahy a tolerancea posílí se rozvoj jazykového vzdělavání. Účastníci si mohou najít nové přátele a navázat nové kontakty s vrstevníky z jiné země. Po ukončení prvního projektu v roce 2016 by měl pokračovat nový projekt, který podstatně prohloubí vzájemné spolupráce na obou stranách…

Dotační období: 01.06.2017 – 31.05.2018 Výše podpory: € 9.046,29 Dotační program : KPF

25 let partnerství měst Most a Marienberg v Euroregionu

Große Kreisstadt Marienberg

Okresní město Marienberg a jeho partnerské město Most v České republice se v roce 2017 mohou ohlédnout za 25 lety aktivního partnerství měst. Na počest tohoto výročí se mimo jiné uskuteční slavnostní akce v městské hale Stadthalle Marienberg. O týden později se zástupci města Marienberg zúčastní oslav tohoto výročí v Mostě v rámci Mosteckých slavností. Na slavnostní akci v Marienbergu budou pozváni radní obou měst a zástupci městských samo-správ, spolků a institucí, které přispívají k úspěšnému partnerství našich měst. Hudební doprovod zajistí čeští a…

Dotační období: 01.06.2017 – 31.12.2017 Výše podpory: € 11.495,36 Dotační program : KPF

Přátelství bez hranic díky sportu - "Shledaní"

Stadt Mittweida

Fotbalový turnaj spřátelených klubů a doprovodní program Spolupráce obou měst se tímto projektem podpoří a zintenzivní. Toto partnerství spojující města se upevní a dotkne se dalších konkrétních skupin obyvatel. Pravidelným setkáváním obou sportovních klubů by měla vzniknout uzká a intenzívní spolupráce. Intenzívním předáváním zkušeností, poznáním tradic, jazyka a kultury,…

Dotační období: 10.05.2017 – 31.10.2017 Výše podpory: € 9.452,00 Dotační program : KPF

Senioři - Setkání bez hranic "Shledání"

Stadt Mittweida

Kulturní odpoledne, taneční večer seniorů, společné výlety

Dotační období: 10.05.2017 – 31.10.2017 Výše podpory: € 9.452,00 Dotační program : KPF

Přátelství do budoucna

Obec Radonice

Spolupráce mezi ZŠ a MŠ, oslavy Dne dětí 1.6. s olympiádou, vystoupení německých spolků na Vintířovské poutí (1.-2.7.) německá mše v kapli Chceme založit tradici vzájemných návštěv a vystupování na významných kulturních akcích obou obcí, podpořit rozvoj neformálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Nezměřitelnou hodnotou jsou neformální kontakty, vzájemná setkávání a poznávání. Významné je zahájení společné spolupráce mezi školami, protože kontakty mezi…

Dotační období: 09.05.2017 – 25.08.2017 Výše podpory: € 7.558,96 Dotační program : KPF

LeseTour "Stíny nad Krušnými horami!"

Kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises, Baldauf Villa

Projektoví partneři plánují uspořádat LeseTour („šňůru“ autorského čtení) těchto povídek, jež jsou přeloženy vždy i do druhého jazyka. Tím mohou oslovit široké publikum na obou stranách Krušných hor. Autorské čtení se spisovateli se uskuteční v růz-ných obcích, v kulisách, které odpovídají jednotlivým povídkám. Součástí představení budou místní hudebníci/hudební skupiny. Spojení hudby, autorského čte-ní a vhodného prostředí je ze zkušenosti garancí úchvatného večera. Aby se atraktivita akce ještě zvýšila,…

Dotační období: 09.05.2017 – 30.10.2017 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Dřevo a jeho využití v minulostí, přitmností a budoucností

Große Kreisstadt Marienberg

Příprava, realizace a vyhodnocení přeshraniční akce Cílem projektu je společná příprava a realizace přeshraničního jarmarku, který navazuje na společné tradice, kulturní historii a dějiny řemesla na obou stranách hranice a slouží k jejich předání českému a německému publiku. Důraz je přitom kladen na uvědomění si společných kořenů a vznik impulsů ke vzájemné…

Dotační období: 05.05.2017 – 30.10.2017 Výše podpory: € 11.860,30 Dotační program : KPF

Výměnný pobyt žáků partnerských škol Lunzenau - Libochovice 5. ročník

Město Libochovice

Výměnný pobyt žáků Realizace společných projektů s partnerským městem, konání sportovních, kulturních a společenských akcí napomáhá k odbourávání před sudků a bariér, dochází k rozvoji kontaktů, přátelství a porozumění na nejrůznějších úrovních. Výsledkem a přidanou hodnotou projektu je nejen navázání nových kontaktů a přátelství,…

Dotační období: 05.05.2017 – 30.11.2017 Výše podpory: € 4.234,27 Dotační program : KPF

Želina/Svatovavřinecké léto v Želině

Obec Rokle

Světelná instalace v kostele, koncert, Bílých paní, vernisáž výstavy, Svatovavřinecká pout' Projekt je odrazovým můstkem spolupráce obcí Rokle a Tannenberg a místních občanských spolků, které by se měly dále podílet na rozvíjení společných akcí, předávat si zkušenosti a vzájemně se navštěvovat. Očekává se, že kostel by zůstal přístupný i v dalších sezónách a některé akce by se ujaly a založily novou tradici…

Dotační období: 05.05.2017 – 31.10.2017 Výše podpory: € 6.811,43 Dotační program : KPF

Za poznáním kultury měst Marienberg a Most

Große Kreisstadt Marienberg

Náplní projektu jsou setkání žáků základních škol ve věku 10 let, během kterých žáci poznajípestrost kulturních a turistických zařízení, kteránabízí města na obou stranách hranice. Cílovou skupinu zde tvoří celé školní třídy, což je pro projekt optimální. Projektové dny, kterých se žáci zúčastní, se stanou důležitou součástí školní výuky, jelikož se jedná o smysluplné rozšíření školních osnov. Cílem projektu je seznámení žáků s kulturní a hornickou historií obou regionů a dějinami obou…

Dotační období: 05.05.2017 – 30.11.2017 Výše podpory: € 14.422,17 Dotační program : KPF

Příprava mladých hasišů na situace při povodních

Landratsamt Mittelsachsen

Soutěž mladých hasičů 2017 byla realizována zemským okresem Střední Sasko pro cca 120 účastníků. Projekt přispěl k porozumění mezi národy. Existující přátelství mezi mladými hasiči obou zemí se dále prohloubila. Došlo k výměně zkušeností v protipožární ochraně při práci s mládeží, a to zvláště při nebezpečí povodní. Bylo realizováno praktické cvičení pro zprostředkování znalostí formou soutěže. Dětem a mládeži bylo nabídnuto v rámci projektu i smysluplné trávení volného času. Akce se konala od 01. do 03.09.2017 a byla…

Dotační období: 02.05.2017 – 30.11.2017 Výše podpory: € 12.758,41 Dotační program : KPF

Chceme se lépe poznat

Stadt Sayda

Fotbalový turnaj mládeže a sportovní hry v Saydě včetně volnočasových aktivit

Dotační období: 28.04.2017 – 30.09.2017 Výše podpory: € 8.217,62 Dotační program : KPF

Živé partnerství měst - od občana k občanu

Stadt Sayda

Města Sayda a Meziboří jsou již 22 let partnerskými městy. Projektem se mají stávající aktivity upevnit, zlepšit nebo dále rozvíjet. Spolupráce se týká skoro všech oblastí společenského života. Zvláště klíčové body tvoří společné projekty v oblasti sportu, škol a sdružení. Vzájemným pozváním jako napřiklad zahájení adventu v Meziboří nebo vánoční trhy, hornické slavnosti, dožínky v Saydě – to vše jsou regionální tradice, které se zprostředkovávají občanům partnerských měst. V tomto roce se má konat v Saydě…

Dotační období: 28.04.2017 – 28.04.2018 Výše podpory: € 11.814,15 Dotační program : KPF

Dny setkání v rámci připomenutí tradiční hornické historie u příležitosti 5. Saského hornického dne v Ehrenfriedersdorfu

Stadtverwaltung Ehrenfriedersdorf

Obsah projektu se sestává především z přátelského setkání partnerských měst Podbořany a Ehrenfriedersdorf za účelem zjištění a plánování dalších možností spolupráce pro společnou budoucnost. V rámci návštěvy 5. Saského hornic-kého dne v Ehrenfriedersdorfu, budou účastní-kům představeny okolní pamětihodnosti a hor-nická zařízení. Zadruhé budou účastníci sezná-meni nejen s historií hornických tradic, ale i sesoučasností těžby, hornických spolků a bratrs-tev. Vrcholem celé akce bude v neděli v 10. 9.2017…

Dotační období: 28.04.2017 – 30.09.2017 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Mezinárodní výměnný pobat děti a mládeže (prázdninový program)

Kinder- und Jugendverein Ehrenfriedersdorf e.V. (KJVE e.V.)

Projektu se účastnili žáci ve věku 7 až 14 let. Mezi účastníky z Podbořan a Ehrenfriedersdorfu se rozvinul přátelský a partnerský vztah a došlo k vzájemné výměně adres. Němečtí účastníci byli žáci nižšího a vyššího stupně škol Ehrenfriedersdorfu, Wiesy a školy Pestalozzi, čeští účastníci byli žáci obou podbo-řanských základních škol ve věku 9 až 11 let. Účastníci se mezi sebou dorozumívali v němčině a v češtině, takže jazykové znalosti byly zlepšeny. Sociální kompetence mladistvých…

Dotační období: 20.04.2017 – 31.07.2017 Výše podpory: € 7.219,17 Dotační program : KPF

Memoriál Karla Raise - 28. ročník silničního běhu a 25. ročník závodu vozíčkářů

Atletický sportovní klub Elna Počerady

06.05.2017 Memoriál Karla Raise na lounském výstavišti, běh, jízda na vozíčku, štafetový běh pětičlených družstev, jízda na inline bruslích, Lidový běh a Dětský den s představením činnosti zdravých, hendikepovaných a seniorů, Vystoupení hudebníků ZUŠ Louny a začínajících hudebních skupin z regionu

Dotační období: 26.03.2017 – 31.07.2017 Výše podpory: € 10.392,00 Dotační program : KPF

Kulturně kreativní dny v Grünthal a Lesné

Saigerhüttenverein Olbernhau-Grünthal e.V.

3 víkendové akce v různých zařízeních na obou stranách hranice; hist. řemesla, kultura, hasičí - koncerty, vodní a světelná show

Dotační období: 01.03.2017 – 30.09.2017 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Most - Marienberg Dragon Cup 2017: Všichni jsme na jedné lodi

Statutární město Most

Obsahem projektu je uspořádání mezinárodních sportovných závodů, které se pořádají již 5. rokem a jsou velmi oblíbené závodníky i diváky a patří mezi nejnavštěvovanější kulturně – sportovní akce města. Dračí lodě (dragonboating) je týmový sport na vodě, kde má 22 členů posádky jedné lodi společný zájem a společný cíl. Do lodi usedají lidé všech věkových kategorií od studentů po seniory, aby společně, muži i ženy, předvedli, že jako jeden tým dokáží mnohem více, než jednotlivec. I posádka složená ze samých siláků,…

Dotační období: 01.03.2017 – 30.09.2017 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Oslava 25 let Euroregionu Krušnohoří

Město Vejprty

Kulturně společenská akce u příležitosti oslav 25 let ERK Realizace projektu posílila stávající partnerské struktury a to jak mezi městy Vejprty a Bärenstein, tak i mezi dalšími institucemi. Zúčastnili se například zástupci škol, mládežnických kroužků apod. z obou stran hranice. Došlo k navázání komunikace mezi obyvateli obou měst při připravě a realizaci. Realizace…

Dotační období: 22.02.2017 – 30.06.2017 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Přeshraniční sportovní hry seniorů a dětí předškolního věku

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Uspořádání sportovních her – 31.5.2017 senioři, 16.6.2017 - dětí z máteřských škol Odbourávání bariér při navazování kontaktů resp. setkání německých a českých účastníků předškolního věku a seniorů (členové spolků, pečovatelé/vychovatelé, trenéři, učitelé, rodiče, noví a stávající účastníci). Společná zábava při sportu a hrách co by smysluplné trávení volného času; odbourávání jazykových bariér při…

Dotační období: 20.02.2017 – 31.08.2017 Výše podpory: € 11.122,67 Dotační program : KPF

Vejprty a Bärenstein bez hranic 2017

Město Vejprty

Pěvecká soutěž, stolní tenis – turnaje, staročeské máje, dětský den 14.04.2017 se uskutečnila pěvecká soutěž Vejprt-ský drozd, která má již 19tiletou tradici. Soutěž byla určena 4 kategoriím dle věku. Je domluveno vystoupení dětí z města Bärenstein. Od 29.4. - 30.4.2017 proběhnul 26. ročník turnaje dvojic ve stolním tenise. Jedná se o jiždlouhodobý turnaj v rámci celého regionu a…

Dotační období: 20.02.2017 – 30.06.2017 Výše podpory: € 5.503,80 Dotační program : KPF

Basketbal bez hranic

Basket Academy Louny z.s.

Utkání, turnaje, letní kemp – děti 6 – 16 let Obsahem projektu, který se uskuteční v období březen až prosinec 2017, je pořádání basketbalových utkání, turnajů, soustředění, výukových campů a další sportovních aktivit pro děti ve věku 6 až 16 let na české i německé straně. Projekt "basketbal bez hranic" má za svůj cíl navázat dlouhodobou spolupráci…

Dotační období: 20.02.2017 – 31.10.2017 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

"Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života" Albert Einstein

Město Libochovice

Společná realizace včelařského setkání v Libochovicích

Dotační období: 20.02.2017 – 30.06.2017 Výše podpory: € 7.807,79 Dotační program : KPF

Rodinné vandrování 2017

Obec Kalek

Několik turistických a cyklo-tras včetně trasy pro nejmenší a celou rodinu s pohádkovým lesem Výsledkem projektu bylo uspořádání společnéturistické akce pro české a německé účastníky.Projektem jsme nabídli zajímavé turistické možnostiv Krušných horách. Účastníci poznali novámísta v okolí Kalecka a Rübenau na čtyřech turistickýchtrasách, které vedly po české i německéstraně. K jejich poznání přispěly i…

Dotační období: 15.02.2017 – 31.07.2017 Výše podpory: € 6.408,91 Dotační program : KPF

Hasičí společně

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Chomutov, p.o.

Staž, přednášky, cvičení pro studenty střední odborní školy

Dotační období: 15.02.2017 – 30.04.2017 Výše podpory: € 10.717,41 Dotační program : KPF

Česko-saské cesty

Okresní hospodářská komora Most

Odborné workshopy k propojení sítí osobní dopravy SPNV/ÖPNV v Mostě a Olbernhau, doprávní konference v Mostě

Dotační období: 02.01.2017 – 30.04.2017 Výše podpory: € 14.517,81 Dotační program : KPF

Zámky - brány k lidem a regionům

Zámecký spolek Krásný Dvůr, z.s.

Společná prezentace obcí i regionů na zámcích Vzniklo partnerství mezi zámky Krásný Dvůr a Wolkenstein. Zástupci obou zámků se blíže seznámili s potenciálem jejich lokalit a nalezli další společná témata pro realizaci projektů přeshraniční spolupráce. Byl navázán kontakt mezi starosty a dalšími představiteli 11 obcí Podbořanska, mezi představiteli města…

Dotační období: 01.01.2017 – 31.10.2017 Výše podpory: € 10.816,89 Dotační program : KPF

Sněhové hry

SSV 1863 Sayda e.V.

Akce zimního sportu: Snow Kidz-dětský běh a parkur na lyžích, 96. Štafeta Saydy, zímní turistika pro rodiny i seniory, německo-české mistrovství žáků a doprovodný program

Dotační období: 26.10.2016 – 31.03.2017 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Adventní čas s našimi sousedy 2016

Stadtverein Brand-Erbisdorf e.V.

Skřítkovská dílna: při společné ruční výrobě se dostaneme blíž a naučíme se poznávat různé tradice z obou zemí; dětská hornická směna: tradiční hornické Vánoce a zvyky regionu obou zemí; štolový trh: zachování tradic v sasko-českem Krušnohoří. Všechny instituce zapojené do obou projektů (Grund- und Oberschule Brand-Erbisdorf,  Brand-Erbisdorf,  zastupci města Brand-Erbisdorf, Městské sdružení Brand-Erbisdorf e.V., KINDERLAND-Sachsen e.V., zástupci města Jirkov, Požární brigády z Jirkova a sbor Jirkovův Seniors) skvele podporovali akce. Sbory vystoupením,…

Dotační období: 20.10.2016 – 01.03.2017 Výše podpory: € 7.744,01 Dotační program : KPF

Biotopy bez drog

Förderverein Natura Miriquidica e.V.

Setkání mládeže ke společné tvorbě biotopu a volnočasovým aktivitám. Hlavní náplní projektu je setkání (v termínu 26. - 30.09.2016) českých studentů ze Žatce a německé mládeže z protidrogové léčebny v Großrückerswalde ve věku 16 až 29 let, která má v rámci tvůrčích a prakticky orientovaných činností zaměřených na přírodu Krušnohoří možnost intenzivně se poznávat, odbourávat předsudky…

Dotační období: 15.09.2016 – 31.12.2016 Výše podpory: € 8.223,75 Dotační program : KPF

Vítání Adventu v Postoloprtech

Kulturní zařízení města Postoloprty

Koncert Euroregionu Krušnohoří, adventní trhy, koncert v kostele

Dotační období: 15.09.2016 – 31.01.2017 Výše podpory: € 14.985,15 Dotační program : KPF

10 let spolupráce měst Marienberg a Most. 10 let Bergmagazínu, Koňského žentouru a Městské haly v Marienbergu

Große Kreisstadt Marienberg

Společné slavnosti partnerských měst a hornických spolků k 10. výročí městských zařízení. V roce 2016 oslaví město Marienberg desáté výročí otevření kulturních zařízení Bergmagazínu, Koňskéhožentouru na šachtě Rudolphschacht a městské haly Stadthalle Marienberg.Toto jubileum je pro město Marienberg jedinečnou příležitostí k uspořádání společné víkendové slavnosti.Tím bude oceněna přeshraniční spolupráce…

Dotační období: 09.09.2016 – 30.11.2016 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

100 let lyžařského karnevalu Oberwiesenthal

Skifasching Oberwiesenthal e.V.

Setkávání, sborový zpěv, adventní tradice, karnevaly. 100 let dětského karnevalu v Oberwiesenthalu by mělo být významně připomenuto, protože se jedná o historickou událost. Příběh „fašanku“ nezačal teprve na prahu 20. století.Již v 19. století se děti a mládež i přes velkou bídu a úpadek stříbrného bohatství radovali z tohoto legračního počínání. Omotali se do…

Dotační období: 01.09.2016 – 31.03.2017 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Krušnohorský pohar

Automotosport Osek - z.s.

Uspořádání série mezinárodních horských závodů motorových vozidlů v česko-saskému Krušnohoří Spolupráce obou klubů bude pokračovat do budoucna pořádáním společných rallye závodů, které by se měly uspořádat a závodní posádky obou států by pak během jednoho závodu jely rychlostní zkoušky, jak na české straně, tak i na německé straně Krušných hor.

Dotační období: 01.09.2016 – 30.06.2017 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Nově vytvořené webové stránky a potisk výrobků Euroregionu Erzgebirge

Euroregion Erzgebirge e.V.

Aktualizace webových stranek, vizítek, letáků ERE

Dotační období: 22.08.2016 – 31.01.2017 Výše podpory: € 9.482,14 Dotační program : KPF

Přeshraniční klání žáků - lehká atletika

LV 90 Erzgebirge

Klání v disciplínách lehké atletiky, doprovodní program. Navazování kontaktů je snadnější díky opakovaně uskutečňovaným setkáním německých, českých, slovenských a maďarských sportovců, členů spolku, vychovatelů, trenérů, učitelů a rodičů, také se zapojují vždy noví účastníci; panuje radost z přeshraničního klání, společných kulturních aktivit a smysluplných volnočasových…

Dotační období: 11.08.2016 – 31.10.2016 Výše podpory: € 13.356,40 Dotační program : KPF

Sportovní hry dvou Euroregionů

FK Bílina

Smíšené družstva soupeří ve footbalu, ve voleybalu a v lehké atletice

Dotační období: 01.07.2016 – 31.12.2016 Výše podpory: € 10.245,90 Dotační program : KPF

Zhotovení vícejazyčných informačních materiálů

Gemeinde Großrückerswalde

Shormažd'ování informáci, zhotovení layoutu, tisk, technické provedení webobých stránkek a letáků Zastaralé internetové stránky obce Großrückerswalde jsou obnoveny v trojjazyčné podobě. Čeští občané mají možnost se informovat o Großrückerswalde a okolí včetně památek a aktuálně pořádaných akcích ve svém jazyce. V kalendáři akcí jsou jednotlivé akce partnerských obcí vzájemně prolinkované. Obyvatelé…

Dotační období: 01.06.2016 – 31.05.2017 Výše podpory: € 8.621,05 Dotační program : KPF

Společně rokem 2016

Gemeindeverwaltung Bärenstein

Fotosoutěž, fotbalové fanoušky, svátek dráků, skolní projekt smíčcového orchestru, adventní akce

Dotační období: 26.05.2016 – 28.02.2017 Výše podpory: € 7.546,85 Dotační program : KPF

Týdenní setkání na téma "Voda - základ života"

Diakonisches Werk im Kirchenbezirk Annaberg e.V.

Společné zážitky, exkurze handicapovaných, výměna zkužeností pečovatelů.

Dotační období: 09.05.2016 – 31.12.2016 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Sasko-česká rytířská slavnost

Förderverein Erblehngericht Mildenau

Třídenní slavnostní akce, historické součástky, prezentace partnerů a řemesel.

Dotační období: 06.05.2016 – 30.09.2016 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Svátek svetěl

Faschingsgesellschaft CDF Crottendorf e.V.

Naším přáním je prohloubení partnerských vztahů mezi obcemi Radonice a Crottendorf, lepší poznání, kultury, řeči, krajiny, umění atd. našich sousedů, aby srostlo to, co patří k sobě! Pro podpis nové partnerské smlouvy stejně jako rozmanitá setkání a společná kulturní vystoupení jsem naplánovali společnou slavnost "Světla přátelství". (10.6.- 12.6.2015) Čeští a němečtí občané založí přípravný tým a setkají se 15. a 16.5.2016 v Radonicích, aby vše  naplánovali a zorganizovali - kromě toho se bude konat společný turistický výlet s Krušnohorským spolkem Crottendorf e.V.Na plánované slavnosti „ Světla přátelství“ v Crottendorfu budou na naší parkové ploše vytvořeny…

Dotační období: 04.05.2016 – 26.08.2016 Výše podpory: € 14.336,20 Dotační program : KPF

Umělecké kovářství a tradice v krušnohorském regionu Olbernhau/Lesná

Stadtverwaltung Olbernhau

Setkání kovářů v pohraníčí, odkaz na tradiční řemeslo a zvyky v Krušnohoří

Dotační období: 02.05.2016 – 31.08.2016 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

Partnerství a spolupráce bez hranic II

Město Libochovice

Společna fotbalová hra, výstup dechovky a mažoretek v Lunzenau

Dotační období: 02.05.2016 – 31.10.2016 Výše podpory: € 5.454,37 Dotační program : KPF

Přeshraniční Workshop k podpoře Kulturního a přírodního turizmu

Gemeinde Grünhainichen

Umělecký workshop modelování skupiny sedacích lavic pro věřejnost na cyklostezku v údolí Flajského potoka

Dotační období: 18.04.2016 – 31.10.2016 Výše podpory: € 9.293,44 Dotační program : KPF

Přátelství měst: Obrnice - Stollberg

Obec Obrnice

Společné výstavy, výměna zkušeností, městské slavnosti, konference

Dotační období: 15.04.2016 – 31.12.2016 Výše podpory: € 10.339,46 Dotační program : KPF

10 let spolupráce měst Most a Marienberg

Spolek severočeských havířů

Výsledkem projektu bylo uspořádání společné oslavy 10 let spolupráce hornických spolků z Mostu a Marienbergu a 20 let Spolku severočeských havířů dne 9.9.2016. Došlo tak k podpoře montánní turistiky a oživení zájmu o hornické tradice a prohloubení spolupráce obou hornických spolkůa města Mostu a Marienberg. Výstup projektu je zdokumentován v dvojjazyčné brožuře v nákladu 500 ks. V plánu mají oba spolky nadále zájem pokračovat ve společných projektech.

Dotační období: 01.03.2016 – 30.09.2016 Výše podpory: € 14.718,54 Dotační program : KPF

Mezinárodní soutěž mladých hasičů Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří

Městys Cítoliby

Příprava a soutěž mladých hasičů Euroregionu Krušnohorí, doprovodný program , výstava techniky

Dotační období: 01.03.2016 – 31.07.2016 Výše podpory: € 8.457,04 Dotační program : KPF

25 let od otevření hranice Vejprty - Bärenstein

Gemeindeverwaltung Bärenstein

Lidová slavnost se soutěžemi, zabavou a celodenním programem pro všechny věkové skupiny

Dotační období: 25.02.2016 – 31.08.2016 Výše podpory: € 11.924,13 Dotační program : KPF

Přeshraniční sportovní hry seniorů a dětí předškolního věku

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Sportovní soutěže seniorů a dětí předškolního věku a kulturní doprovodný program

Dotační období: 24.02.2016 – 31.08.2016 Výše podpory: € 12.531,02 Dotační program : KPF

Vícejazyčné informační vývěsky na železniční trati Jöhstadt-Steinbach

IG Preßnitztalbahn e.V.

Vytvoření nových třijazyčných vývěsek muzejní železnice v pohraničí a společná propagace

Dotační období: 28.01.2016 – 27.01.2017 Výše podpory: € 15.000,00 Dotační program : KPF

22. Adventní koncert Eurorregionu Krušnohoří

Stadt Augustusburg

Společné zkoušení a slavnostní prezentace vánočních písní Euroregionu Krušnohoří

Dotační období: 23.10.2015 – 31.05.2016 Výše podpory: € 7.497,47 Dotační program : KPF

Všechno v pohybu - workshop animačního filmu pro mládež

Stadtverwaltung Oederan

Mladí lidé tvoří v malých smíšených týmech a pod uměleckým vedením krátké trikové filmy

Dotační období: 31.05.2015 – 10.11.2015 Výše podpory: € 9.878,92 Dotační program : KPF

Cesty Krušnohořím

Okresní hospodářská komora v Chomutově

Hospodářské komory se zasazují také o podporu funkčnosti přeshraniční dopravní infrastruktury za účelem podpory hospodářských odvětví v oblasti ubytování a gastronomie. Tyto obory tvoří jednu ze základních složek podporujících vznik interkulturních vztahů. Koneckonců je jejich prostřednictvím podpořena i vzájemná akceptace a odbourávání předsudků. Tento projekt vznikl ve spolupráci hospodářských komor IHK Chemnitz a OHK Chomutov a jejich partnerských subjektů a institucí v oblasti dopravy a turismu: Tourismusverband Erzgebirge (Turistický spolek Krušnohoří), Landestourismusverband Sachsen (Turistický spolek Sasko), Landesverband des Sächsischen…

Dotační období: Výše podpory: € 0,00 Dotační program : KPF