Příprava mladých hasišů na situace při povodních

Soutěž mladých hasičů 2017 byla realizována zemským okresem Střední Sasko pro cca 120 účastníků. Projekt přispěl k porozumění mezi národy. Existující přátelství mezi mladými hasiči obou zemí se dále prohloubila.

Došlo k výměně zkušeností v protipožární ochraně při práci s mládeží, a to zvláště při nebezpečí povodní. Bylo realizováno praktické cvičení pro zprostředkování znalostí formou soutěže. Dětem a mládeži bylo nabídnuto v rámci projektu i smysluplné trávení volného času. Akce se konala od 01. do 03.09.2017 a byla zakončená slavnostním vyhlášením vítěžů.Dotační období

02.05.2017 - 30.11.2017

Žadatel

Landratsamt Mittelsachsen

Region/okres

Landkreis Mittelsachsen

Dotační program

Kleinprojektefonds Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 15.009,90 €, z toho bylo podpořeno 12.758,41 €.