Krušnohorský Byznys Day (aneb Inovační rande)

Projektem je jednodenní akce typu B2B; jako společné setkání podnikatelských subjektů bez oborového vymezení, organizací veřejného sektoru, resp. organizací výzkumu a vývoje a municipality, z české a německé strany Euroregionu Krušnohoří.

Akce má ryze nekomerční charakter a přísně sebude řídit pravidly poskytování veřejné podpory.Účast na akci je otevřená všem zájemcům z cílových skupin, bez jakékoliv diskriminace. Motto akce: “Nová setkání, nové technologie,nová partnerství".

Ambicí akce je zprostředkování kontaktů mezipodniky a subjekty ze sféry VŠ a VaV a municipality z obou stran hranice, zejména zástupců komisí Euroregionu Krušnohoří; i formou organizace akce cyklu dvoustranných zhruba patnáctiminutových schůzek typu „Middle Speed Dating“ mezi zájemci, v rámci doprovodného programu.

Doprovodný program bude dále zahrnovat: prezentace zajímavých start-up projektů, i smožným přesahem přes hranici; přednášky a semináře s tématy Smart technologie, i z pohledu příležitostí aplikací ze spolupráce se subjekty VŠ a VaV; financování inovačních projektů; zkušenosti z podnikání na české a německé straně Euroregionu s identifikací existujících příležitostí a rizik.Dotační období

19.07.2017 - 30.11.2017

Žadatel

Okresní hospodářská komora v Chomutově

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 14.996,01 €, z toho bylo podpořeno 12.746,60 €.