Krušnohorská přírodní stezka Blatno - Rübenau

Vybudováním přírodní stezky na obou stranách Krušnohorského hřebene dojde ke zhodnocení nabídky pro návštěvníky i místní obyvatele.

Projekt má přitom dva hlavní cíle:

V obci Blatno vznikne ve spolupráci s partnery projektu a studenty gymnázia Marienberg a gymnázia Chomutov naučný přírodní sad, který bude obsahovat vmístě typické druhy bylin, rostlin a dřevin Kruš-nohoří, naučné tabule, které návštěvníkům imístním občanům, především rodinám s dětmipřiblíží zvláštnosti přírody hřebene Krušnýchhor. Půjde o stezku s infotabulemi, interaktivními panely, místními rostlinami, hmyzím domkema s uceleným popisem všech souvislostí a záko-nitostí přírody, s přímou návazností na stezku v Rübenau. Blatenská stezka se rozkládá na ploše 1.750 m².

Děti a mládež z obou stran hranice tvoří cílovou skupinu. Součástí projektu jsou projektové dny, organizované současně pro žáky gymnázia Marienberg a gymnázia Chomutov a odborníky. Celkem 20 německých a českých studentů se svými pedagogy a dalšími odbornými partnery projektu zahájí provoz naučné stezky v Rübenau a pomohou následně budovat stezku v Blatně.


 Dotační období

01.12.2018 - 30.09.2019

Žadatel

Obec Blatno

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 17.921,45 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.