Krušnohorská pivní stezka

Projekt Krušnohorská pivní stezka si klade za cíl zmapovat a představit významný atribut Krušnohoří, kterým je vedle historické těžby stříbra určitě vaření piva a pěstování chmele.

Výsledkem projektu je zmapování turisticky zajímavých a do turismu aktivně zapojených pivovarů v Krušnohoří po obou stranách hranice, hlavní přidanou hodnotou a inovací projektu je vytvoření nového produktu s názvem Krušnohorská pivní stezka, která nejen rozšíří povědomí o vývoji pivovarnictví v Krušnohoří a Dolního Poohří jako historicky významného způsobu obživy v regionu, ale propojení dotčených subjektů sturistickou nabídkou přinese zvýšení zájmu návštěvníků o toto území.Dotační období

15.09.2017 - 31.05.2018

Žadatel

Destinační agentura Dolní Poohří

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 17.638,20 €, z toho bylo podpořeno 14.992,47 €.