Jsme tu jeden pro druhého

Při tvorbě aktivit pro občany je vždy přihlédnuto k tomu, aby byly tvořeny pro co nejširší spektrum obyvatel nejen obou měst, ale i přilehlých obcí.

Vzhledem na spolupráce několik let, dá se říct, že některé aktivity už mají svou tradici a občané obou partnerských měst se jich zúčastňují v hojném počtu. Nové aktivity získávají na oblibě a občané obou měst se dožadují jejich opakování. Bylo zjištěno, že občané obouměst, jezdí navštěvovat akce v partnerském městě sami o sobě. Obě města kalkulují s tím, že partnerství bude i nadále rozvíjeno a podporováno v různých oblastech.Dotační období

01.04.2018 - 31.01.2019

Žadatel

Město Meziboří

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 10.778,90 €, z toho bylo podpořeno 8.084,17 €.