Studio Miriquidi

„Studio Miriquidi“ je název nového regionálního podcastového seriálu pro Krušné hory. Tento pořad nabízí ve formě reportáží, příspěvků a rozhovorů s lidmi z regionu pohledy na budoucí myšlenky, aktuální problémy, úspěchy a výzvy spojené se sblížením s českým Krušnohořím.

„Ve ‚Studiu Miriquidi‘ diskutují aktéři o tématech, jako jsou například krušnohorská identita včera, dnes a zítra, udržitelný cestovní ruch budoucnosti a jejich představy o moderním a vzhledem k tradicím uvědomělém Krušnohoří,“ říká Danilo Höpfner, producent této série. Přitom je pohled na obě strany Krušných hor a sblížení sasko-českého euroregionu velmi důležité. Podcast je novinářsky nezávislý produkt a přináší reportáže, příspěvky a rozhovory o společensky relevantních, ale také okrajových tématech z regionu. Seriál produkuje novinářská kancelář Danila Höpfnera. Projekt je podporován Saským úřadem pro soukromé vysílání a nová média (SLM) a spolufinancován z daňových prostředků na základě rozpočtu schváleného Saským zemským sněmem. První dvě vydání jsou již k dispozici na několika platformách. V první epizodě „Identita a tradice“ hovoříme o obrazu Krušných hor uvnitř i vně regionu, zvláštnostech lidí a individuálních představách o moderním Krušnohoří. Druhá epizoda s názvem „Kdo se bojí zlého vlka“ se věnuje hledání správného přístupu k vlkovi, který je v Krušných horách znovuobjeven jako jeho stará domovina. Další epizody budou následovat brzy.

Nová série STUDIO MIRIQUIDI je dostupná na YouTube a všech běžných podcastových platformách, jako jsou Spotify, iTunes, Podcaster.de a další.