Program Interreg Česko – Sasko schváleno

152 milionů EUR na podporu přeshraniční spolupráce - Příjemná zpráva pro česko-saské příhraničí: Evropská komise dne 26. července 2022 schválila Program Interreg pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko na programové období 2021–2027

Tím je položen základ pro pokračování rozvoje, který započal vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 – tedy vybudování a soustavné prohlubování přeshraniční spolupráce mezi oběma sousedy, hospodářský a sociální rozvoj společného pohraničí a odstraňování překážek pro vzájemné setkávání lidí na obou stranách hranice jakož i pro jejich spolupráci v různých oblastech a na různých úrovních. Barbara Meyerová, státní tajemnice Saského státního ministerstva pro místní rozvoj, je potěšena: "Díky schválení Programu můžeme společně s českými partnery pokračovat v úspěšné práci posledních let a umožnit tak příhraničním regionům další společný růst."


"Důležitost bezproblémové spolupráce mezi státními a místními orgány nám v současné době ukazuje společný boj proti ničivému lesnímu požáru ve dvou národních parcích Česko-Saského Švýcarska," řekla státní tajemnice. Proto je jedna z priorit financování programu věnována změně klimatu a udržitelnosti. To mimo jiné zahrnuje přizpůsobení se změně klimatu a prevenci katastrof. Dalšími prioritami jsou inovace a konkurenceschopnost malých a středních podniků, vzdělávání a celoživotní vzdělávání, kultura a udržitelný cestovní ruch, zlepšení účinnosti orgánů veřejné správy podporou jejich spolupráce a posílení vzájemné důvěry prostřednictvím setkávání a spolupráce mezi občany obou zemí.

https://www.sn-cz2020.eu/cz/