Společné jednany Rady Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Tradiční společné jednání členů a Rady Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge se letos konalo koncem listopadu, aby kanceláře v Mostě a Freibergu předaly informace o aktivitách uplynulého roku a o budoucích výzvách.

Letošní jednání se konala na zámku Wolkenstein. Po přivítání novým místopředsedou saské strany, zemským radou  Rico Antonem a předsedou české strany Vlastimilem Vozkou.  Starosta Wolfram Liebing přivítal přítomné krátkým představením města Wolkenstein a jejích částí. Sám v roce 2016 obdržel cenu Euroregionu a na příkladu svého partnerského města Postoloprty zdůraznil význam přeshraničního porozumění.

Následovalo krátké představování ostatních účastníků, protože na konci léta a na podzim proběhly na obou stranách komunální volby. Novému předsedovi saské části, zemskému radovi Dirku Neubauerovi, byla účast znemožněna a zastupoval ho jeho první radní Dr. Lothar Beier. Česká rada se předem dohodla na předsednictvu, které zastupuje ostatní členy, z nichž většinu tvoří starostové nebo jejich zástupci.

Obě jednatelky informovaly členy o končícím Fondu malých projektů Interreg V A 2014-2020 a o harmonogramu a požadavcích nového programu Interreg Sasko - Česká republika 2021-2027. V letošním roce byla pozastavena cena Euroregionu Krušnohoří.

Na závěr byla pro všechny zájemce připravena velmi zajímavá a odborná prohlídka hradu s paní Utou Liebing. Je dlouholetou členkou pracovní komise Euroregionu pro muzea a kulturní památky.