17,7 milionu eur na česko-saskou spolupráci

V programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027 bylo vybráno k financování dalších 15 projektů přeshraniční spolupráce. Budou podpořeny celkovou částkou 17,7 milionu eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Rozhodl o tom Monitorovací výbor Programu na svém dvoudenním zasedání ve dnech 15. a 16. listopadu 2023 v Schönbachu. To znamená, že v současném dotačním období je z tohoto programu Interreg podpořeno již 28 česko-saských spoluprací.

"Účelem financování z prostředků Evropské unie v rámci programu Interreg je dále odbourávat bariéry spojené s hranicemi, zintenzivnit spolupráci mezi sousedy a zlepšit kvalitu života v příhraničních regionech," vysvětluje státní ministr Thomas Schmidt. "Od roku 2000 bylo s pomocí tohoto financování realizováno již přibližně 2 000 projektů. Těší mě, že další projekty v českosaském příhraničí nyní získávají finanční podporu, protože posilují společný příhraniční region."

"Jazyk sousedů od začátku" je název jednoho ze schválených projektů spolupráce. Věnuje se přeshraničnímu vzdělávání dětí v raném věku. Pod vedením Euroregionu EUREGIO EGRENSIS, Arbeitsgemeinschaft Sachsen/Thüringen e. V. se sídlem v Plauen vyvíjí osm partnerských institucí ze Saska a České republiky společně různé modely výuky příslušného sousedského jazyka v mateřských školách. Cílem projektu je po dobu tří let průběžně integrovat jazykové programy do mateřských školek v Sasku a v České republice. Ve školkách se také budou vzdělávat pedagogičtí pracovníci, kteří si osvojí jazykové a interkulturní dovednosti. Projekt je financován částkou dva miliony eur.

Do roku 2027 bude k dispozici přibližně 190 milionů eur na přeshraniční projekty v prioritních oblastech zaměřených na inovaci a konkurenceschopnost, na změny klimatu a udržitelnost, na vzdělávání, celoživotního vzdělávání, kulturu a cestovní ruch, a také na partnerskou spolupráci. Finanční prostředky pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) a z národních příspěvků obou sousedních zemí.

Další informace o programu Interreg Česko – Sasko 2021–2027 a nabídku poradenství ohledně podmínek financování naleznete na www.sn-cz2027.eu.

Všechny projekty přeshraniční spolupráce vybrané k financování Monitorovacím výborem 15.-16. listopadu 2023 naleznete na webové stránce Programu Interreg: Zasedání dne 15. a 16. 11. 2023 (Schönbach) | Interreg Česko - Sasko 2021-2027 (sncz2027.eu)

Zdroj: Annegret Fischer, Sächsisches Staatsministerium für Regionalentwicklung