Život v mnohotvárnosti - propojení - plánování - financování

Potřeba konání této akce vyplynula z pozitivní zpětné vazby po již uskutečněné konferenci i na přání města Chemnitz ohledně rozvoje spolupráce s partnerským městem Ústí nad Labem ve všech oblastech (vzdělávání, kultura,sport, umění a práce s mláděží). Projekt sleduje cíl umožnit účastníkům přeshraniční propojení s potenciálními partnery, plánování společných aktivit a získávání informací pro realizaci a financování projektů.

- Neboť se přeshraniční setkávání uskutečňuje vždy na základě vzájemné úcty a tolerance, budou tyto základní demokratické hodnoty v budoucnu zprostředkovávány i v rámci aktivit primárně mladým lidem.

- Vytvoření nových resp. upevnění stávajících kooperací mezi zařízeními, které budou zastoupeny účastníky

- Propagace akce prostřednictvím širšího spektra partnerů projektu a multiplikátorů, jako např. sítě, školské správy, obcí a dalších.

- Zveřejnění aktivit v periodiku města Chemnitz s názvem „EU-Newsletter“, a také prostřednictvím komunikace s partnery projektu a multiplikátory.

- Výsledky projektu mají podpořit budování nových kooperací a upevnění stávajících kontaktů, popř. neaktivní spolupráce znovu naplnit obsahem.

- Cílová skupina je pedagogický personál v oblasti školního a mimoškolního vzdělávání, práces mládeží, instruktoři s přístupem k mládeži.

- Projekt je otevřený všem zájemcům odpovídajícím plánovaným cílovým skupinám. Nejsou stanovena žádná omezení.Dotační období

01.11.2017 - 31.05.2018

Žadatel

Die Brücke e.V.

Region/okres

Landkreis Mittelsachsen

Dotační program

Kleinprojektefonds Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 7.569,66 €, z toho bylo podpořeno 6.434,21 €.