Výměnný pobyt žáků partnerských škol Lunzenau - Libochovice 5. ročník

Výměnný pobyt žáků

Realizace společných projektů s partnerským městem, konání sportovních, kulturních a společenských akcí napomáhá k odbourávání před sudků a bariér, dochází k rozvoji kontaktů, přátelství a porozumění na nejrůznějších úrovních. Výsledkem a přidanou hodnotou projektu je nejen navázání nových kontaktů a přátelství, prohloubení příhraniční spolupráce obyvatel, ale plán a chuť rozvíjet spolupráci i v dalších oblas-tech života.Dotační období

05.05.2017 - 30.11.2017

Žadatel

Město Libochovice

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 4.981,50 €, z toho bylo podpořeno 4.234,27 €.