Společně za sportem a vzděláním

V rámci projektu je plánován sportovně-vzdělávací tábor v Lounech. Společné akce budou realizovány na německé straně formou zrcadlového projektu. Pořádatelem a žadatelem je ATSV Freiberg.

 

Při tom jede o další pohlubování přátelských vztahů pomocí pořádání sportovně-vzdělávacího campu pro děti 10 až 16 let na české straně. Tento projekt má za svůj cíl aktivně zapojit a prohloubit již vzniklé přátelské vazby obou sportovních klubů. Členové Basket Academy Louny i ATSV Freiberg budou díky tomuto projektu zapojeni do několika společné sportovně vzdělávacích aktivity, které napomůže mimo jiné k udržení již vzniklých přátelství, sociálních vazeb a jazykových znalostí v minulých letech. Akce projektu bude probíhat za účasti dětí z české i německé strany našeho euroregionu. Organizaci tohoto projektu budou zajišťovat zástupci Basket Academy Louny, kteří mají ve svých řadách zkušené organizátory a odborně vzdělané trenéry nejvyšší úrovně.Dotační období

01.07.2019 - 30.11.2019

Žadatel

Basket Academy Louny z.s.

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.357,15 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.