Sasko-české řemeslo

Během druhého víkendu hornické slavnosti v Pobershau, dne 21. a 22.09.2019 si návštěvník bude moci vybrat z kulturních a tradičně-řemeslních akcí historického původu z obou stran krušnohorského hřebene Krušných hor. Plánuje se prezentace českých a německých řemeslníků a rozmanité možnosti pro spoluúčast.

Plánujeme prezentaci českých a německých řemeslníků s mnoha interaktivními zastávkami pro návštěvníky slavnosti. Důraz je přitom kladen na předvádění řemesel, které spolek podpoří postavením prezentačních stánků. Podle potřeby bude do stánků zajištěn přívod elektrického proudu a vody. Kromě toho je spolek zodpovědný za čistotu prezentačních ploch.

Zachování tradic Krušných hor je i úkolem místního krušnohorského spolku Erzgebirgszweigverein Pobershau/Rittersberg, který zde funguje odroku 1989 a je odnoží spolku Erzgebirgsverein e.V. Obě instituce a projektový partner (PTM) udržují krušnohorské zvyky a podporují toleranci a spolupráci se spolky na české i německé straně Krušných hor.Dotační období

01.06.2019 - 30.11.2019

Žadatel

Erzgebirgsverein e.V. (EZV Pobershau)

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 16.348,36 €, z toho bylo podpořeno 13.896,10 €.