Přátelství do budoucna

Spolupráce mezi ZŠ a MŠ, oslavy Dne dětí 1.6. s olympiádou, vystoupení německých spolků na Vintířovské poutí (1.-2.7.) německá mše v kapli

Chceme založit tradici vzájemných návštěv a vystupování na významných kulturních akcích obou obcí, podpořit rozvoj neformálních kontaktů a vzájemné spolupráce. Nezměřitelnou hodnotou jsou neformální kontakty, vzájemná setkávání a poznávání. Významné je zahájení společné spolupráce mezi školami, protože kontakty mezi dětmi a mládeží dávají další impulsy proprohloubení vzájemných vztahů, rozvoj spolupráce do budoucna. Chceme, aby se toto obnovené partnerství rozšířilo nejen do oblasti škol-ství, kde má velikou perspektivu, kultury, ale ido dalších oblastí (např. turistika).Dotační období

09.05.2017 - 25.08.2017

Žadatel

Obec Radonice

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 8.892,90 €, z toho bylo podpořeno 7.558,96 €.