Německo-česká dětská slavnost

Součástí týdenního programu bude 19.09.2019 přeshraniční dětská slavnost, na kterou naváže volný odpolední program pro děti a jejich babičky a dědečky. Na dětskou slavnost jsou pozváni žáci všech pěti základních škol v Marienbergu a jeho přidružených obcí a žáci z partnerského města Most.

Současně proběhne také inkluzivní projekt, kterého se zúčastní tři školy v Marienbergu a svou účastí obohatí dětskou slavnost. Aby mohla být škála aktivit pro děti co nejširší, bude slavnost probíhat ve více lokalitách: v party stanu, v areálu výstavního centra "Böttcherfabrik" a na sportovním hřišti. V party stanu budou mít děti k dispozici jeviště, na kterém předvedou program, který si předem nacvičily.

Přípravu tohoto programu budou mít na starosti zúčastněné školy. Kromě toho se děti mohou těšit na divadelní představení (muzikál), ve kterém nebude hrát roli jazyk, nýbrž pantomima a hudba. Cílem projektu je nabídnout českým a německým dětem společný zážitek, proto plánujeme také řadu aktivit, do kterých se budou moci samy zapojit – např. lezení či výroba ručního papíru.Důraz je přitom kladen na společně a aktivně strávený čas.

V rámci dětské slavnosti vznikne výtvarné dílo, které bude symbolizovat cíl, jímž je „společné tvoření a odbourávání jazykových bariér“. Každé dítě vytvoří otiskem prstu na plátno jeden barevný list, přičemž každou školu bude reprezentovat jiná barva. Vznikne tak obraz velkého barevného stromu, který se stane jakýmsi putovním pokálem. Na závěr dne děti vypustí do vzduchu nafukovací balónky v barvách měst Marienberg a Most a budou soutěžit v tom, který doletí nejdál.Dotační období

01.06.2019 - 31.12.2019

Žadatel

Große Kreisstadt Marienberg

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 23.406,67 €, z toho bylo podpořeno 13.916,40 €.