Mostecký dóm má 500 let

500sté výročí stavby děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie, muzejní konference, přednášky, exkurze, dvojjazyčný sborník, propagační předmětyDotační období

15.02.2017 - 01.11.2017

Žadatel

Oblastní muzeum v Mostě

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 12.408,24 €, z toho bylo podpořeno 10.547,00 €.