Landart setkání v Králové mlýně 2018

Projekt postupně buduje platformu pro umělecké, historické a vzdělávací aktivity, které pomáhají znovuoživit vylidněnou krajinu a probudit genia loci oblasti.

Realizace proběhne společnou organizací setkání v posledním srpnovém týdnu 2018. Na setkání budou vystupovat umělci jak z Čech, tak i z Německa. Obě partnerské produkce budou spolu organizovat program. Dne 18.8.2018 se setkají organizátoři a postupně všichni umělci setkájí v rámci ubytovacích prostor a zahájí přípravu festivalu: úpravy ploch, zavezení materiálu, stavby provizorních přístřeší. Umělci zahájí tvorbu svých děl. Dne 24.08.2016 bude zahájení program setkání hudební tvorbou. V sobotu a neděli proběhne většina uměleckých aktivit: landart vycházka, divadlo, hudba, workshopy, čtení, malování, dětský program. Odpoledne proběhne diskuse a vyprávění příběhů z hranic. Celý program zakončí divadelní představení. V pondělí 27. 8. proběhne úklid celé lokality.Dotační období

02.07.2018 - 31.10.2018

Žadatel

DoKrajin, z.s.

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 24.144,19 €, z toho bylo podpořeno 14.858,19 €.