Hasiči 2018 a digitální svět

Cílem projektu je prohloubit společné aktivity obou škol, které připravují budoucí odborníky v oblasti požární ochrany. Dalším cílem je rozšíření povědomí o nových trendech při zásazích, technice a využití moderních technologií.

V rámci stáže proběhne odborná přednáška pro německé hasiče vedená českými pedagogy.
V projektu proběhnou 2 přednášky německých hasičů v Čechách na téma Aplikace pro hasiče,
která byla vyvinuta v Sasku (obsahuje všeobecné informace, tak specifické - na základě ně-
mecké SPZ přijde do tabletu informace, kde je možné vůz rozstříhat a zachránit osoby, přístupy k železničním tratím, rozmístění hydrantů v příhraničí, apod.).Dotační období

02.01.2018 - 30.11.2018

Žadatel

ESOZ Chomutov, p.o.

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 17.552,10 €, z toho bylo podpořeno 14.919,28 €.