Dny setkání v rámci připomenutí tradiční hornické historie u příležitosti 5. Saského hornického dne v Ehrenfriedersdorfu

Obsah projektu se sestává především z přátelského setkání partnerských měst Podbořany a Ehrenfriedersdorf za účelem zjištění a plánování dalších možností spolupráce pro společnou budoucnost.

V rámci návštěvy 5. Saského hornic-kého dne v Ehrenfriedersdorfu, budou účastní-kům představeny okolní pamětihodnosti a hor-nická zařízení. Zadruhé budou účastníci sezná-meni nejen s historií hornických tradic, ale i sesoučasností těžby, hornických spolků a bratrs-tev. Vrcholem celé akce bude v neděli v 10. 9.2017 slavnostní průvod saských hornickýchspolků. Této slavnosti se bude účastnit mnohotradičních hornických spolků, bratrstev a hudeb-ních těles z celé Spolkové republiky Německo.Dotační období

28.04.2017 - 30.09.2017

Žadatel

Stadtverwaltung Ehrenfriedersdorf

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.259,85 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.