Deutschneudorf a Nová Ves v Horách - občané utvářejí Zímní setkání

Tento přeshraničně působící projekt podporuje potřeby zdejších obyvatel, aktivních institucí, spolků a iniciativ. Tím jsou autenticky představovány a zachovávány živé tradice, kulturní všestrannost, umělecká a řemeslná tvorba.

Partnerské obce Deutschneudorf a Nová Ves v Horách prostřednictvím místních aktérů provádějí kulturní krajinou Krušnohoří/Erzgebirge v "Ročním období zima"ve formě rodinných, kulturních a tradičních aktivit, na přiklad start Vánoční pyramídy, společné posezení v adventní atmosféře s pohoštěním, povídáním a zpěvem, zimní pěčí výlet nebo "muzejní noc horských kristalů".

 Dotační období

30.11.2017 - 06.04.2018

Žadatel

Gemeinde Deutschneudorf

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 16.777,20 €, z toho bylo podpořeno 14.260,62 €.