Basketbal bez hranic

Utkání, turnaje, letní kemp – děti 6 – 16 let

Obsahem projektu, který se uskuteční v období březen až prosinec 2017, je pořádání basketbalových utkání, turnajů, soustředění, výukových campů a další sportovních aktivit pro děti ve věku 6 až 16 let na české i německé straně. Projekt "basketbal bez hranic" má za svůj cíl navázat dlouhodobou spolupráci basketbalových klubů Basket Academy Louny a Akademischer Turn- und Sportverein Freiberg - Miners Freiberg. Oba kluby vychovávají dívky a chlapce, kterým tento projekt umožní absolvovat sportovní aktivity, které pomohou k navázání nových kamarádství, sociálních vazeb a v neposlední řadě se děti na-učí nebo prohloubí své jazykové znalosti. Všech utkání, turnajů a soustředění se vždy zúčastní sportovní výběry z české i německé strany hranice. Hlavní akcí tohoto projektu je letní 3 x 3 Camp, kde bude hlavní trenérka úřadující mistyně světa Tereza Vorlová a speciální host dvojnásobná olympionička a mistryně světa Michaela Uhrová. Organizaci akcí budou zajišťovat zástupci Basket Academy Louny, kteří mají zkušené organizátory a odborně vzdělané trenéry. Koncem srpna bude navazovat letní soustředění ve Freibergu.Dotační období

20.02.2017 - 31.10.2017

Žadatel

Basket Academy Louny z.s.

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 19.595,85 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.