800 let hornického regionu & 500 let hornického města Marienberg

Marienberg oslavi v roce 2021 své 500. narozeniny. V tomto významném roce se uskuteční mnoho různých akcí. Hlavní součástí těchto oslav budou hornické oslavy ve dnech 5. a 6. června 2021. Ty se konají každoročně vždy první víkend v červnu pod záštitou sdružení Tourismusverband Erzgebirge, aby se prezentovalo historické hornictví a od roku 2019 i Světové dědictví UNESCO se všemi českými a německými subjekty. *** Kvůli aktuální coronové situaci byl pojekt cca. o jeden rok prodloužen.


Tuto přeshraniční akci prezentují účastníci a účinkující z České republiky a Německa. Hosté z obou zemí z obou stran krušnohorského hřebenu budou zváni k návštěvě akcí a seznámení s historií hornictví v regionu. Všichni se mohou osvědčit v nejrůznějších oborech a budou do programu aktivně zapojeni. Dalšími vrcholy obou dnů budou nabídky prezentace historického řemesla a dobrodružné prohlídky okolních hornických zařízení. Dalším milníkem bude v centru historického starého města Marienberg prezentace světového dědictví UNESCO. Tlumočník bude doprovázet české partnery během obou dnů a zajistí tak překonání případných jazykových bariér. V rámci přípravy projektu je plánována společná tisková zpráva, kterou obdrží zástupci tisku. Příslušné webové stránky obou partnerských měst budou informovat o česko-německé hornické oslavě v obou jazycích. V městských listech Marienbergu a v regionální televizi Mittelerzgebirge budou prezentovány informace o přípravách i následném vyhodnocení. Akce bude rovněž prezentována ve dvou jazycích v programové brožurce pro slavnostní rok a v kalendáři akcí.Dotační období

01.11.2020 - 30.06.2022

Žadatel

Große Kreisstadt Marienberg

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 23.472,85 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.