Financování dalších projektů z Fondu malých projektů Euroregionu Erzgebirge schváleno

Členové se sešli na pravidelném zasedání Lokálního řídícího výboru ve Freibergu

Na svém třetím zasedání dne 13.03.2024 potvrdil Lokální řídící výbor podporu osmi malých projektů s celkovou podporou ve výši 51 888,00 EUR. Mezi schválená projekty patří akce jako "Přeshraniční dětský festival v rámci hornických slavností v Pobershau 2024" nebo "Pohádky - Fantazie nezná hranic" nebo "Workshop odborníků na cestovní ruch středního Krušnohoří". Jeden projekt byl odložen k opětovnému předložení na příští výbor a dva projekty nedosáhly minimálního počtu 50 bodů .