Využívejte iniciativy b-solutions 2.0. Solving Cross-Border Obstacles pro řešení přeshraničních překážek

b-solutions 2.0. Solving Cross-Border Obstacles je iniciativou, kterou vyhlásila Evropská komise a Asociace evropských hraničních regionů (AEBR).

Jeho cílem je zlepšit přeshraniční spolupráci. Iniciativa se zabývá shromažďováním informací o přeshraničních překážkách v různých tematických oblastech a hledáním řešení k jejich překonání.

Více informací o iniciativě najdete na https://www.b-solutionsproject.com/.