Sousední jazyk od začátku

Die Sprache des Nachbarn in den Kita-Alltag integrieren? Ein neues grenzüberschreitendes Projekt schafft weiteren Meilenstein!

Náš Interreg projekt byl schválen. Od příštího roku se bude v česko-saském příhraničí díky financování z prostředků EU v rámci programu INTERREG mluvit ve školkách více česky a německy. V projektu "Sousední jazyk od začátku!" se budou moci děti seznámit se sousedním jazykem v každodením provozu školky.

Česko-saský projekt na posílení interkulturního a jazykového vzdělávání v oblasti předškolního vzdělávání je organizován společně se všemi 4 euroregiony (EUREGIO EGRENSIS, Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří, Euroregion Elbe/Labe, Euroregion Neisse-Nisa-Nysa) za odborné podpory Saské zemské kanceláře pro vzdělávání sousedních jazyků (LaNa) a Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže Tandem.

Pro tento projekt budeme školit další odborníky. Hovoříte německy a česky? Máte zkušenosti v oblasti předškolního vzdělávání? Pro více informací sledujte naše webové stránky.