LaNa podporuje máteřské školky v saském pohraničí

Saská státní agentura pro jazyky sousedů (LaNa) nabízí širokou škálu podpory všem, kteří se podílejí na prace v souvislosti s máteřskymi školkami v Sasku a chtějí společně se svými dětmi objevovat jazyk a kulturu svých polských nebo českých sousedů:

Sahá od online příručky NiKiS (Sousedské jazyky v mateřských školkách v Sasku) se souhrnnými odbornými informacemi a podněty pro pedagogickou práci v praxi  mateřských škol na místě až po individuální odbornou podporu zaměřenou na praxi pro konkrétní projekty jednotlivých mateřských škol poradenství v oblasti dotačních programů pro přeshraniční aktivity mateřských škol a poskytování různorodých vícejazyčných materiálů. Kromě toho pravidelně informuje o aktuálním vývoji, novinkách a příkladech dobré praxe na svém blogu a v newsletteru.

Přehled podpory nabízené mateřským školám v příhraničí naleznete na www.nachbarsprachen-sachsen.eu/ueber-lana.