Česko-saská spolupráce bude posílena o 25,3 miliónů Euro

V programu "Interreg Česko - Sasko 2021-2027" mohou být zahájeny první projekty. Monitorovací výbor programu schválil na svém zasedání v Kostelci nad Ohří (Česká republika) dne 29. června 2023 celkem 13 projektů přeshraniční spolupráce. Z Evropské unie na ně bude vyčleněno celkem 25,3 milionů Euro.

"Jsem rád, že nyní mohou být zahájeny první projekty v česko-saském pohraničí a že tak dojde k pokračování a upevnění dlouholeté spolupráce mnoha aktérů," řekl státní ministr Thomas Schmidt. "Pro program Interreg Česko - Sasko 2021-2027', vedený Svobodným státem Sasko, je k dispozici přibližně 142,3 milionů Euro na konkrétní podporu přeshraničních projektů z EFRR," sdělil dále ministr.

Mezi potvrzenými projekty jsou tři projekty na zachování a ochranu kulturního dědictví. Saský zemský úřad pro archeologii bude v rámci projektu "ArchaeoTin" společně se šesti partnerskými institucemi z České republiky, Bavorska a Saska systematicky zkoumat těžbu cínu. Výsledkem projektu je upozornit na celoevropský význam krušnohorského cínu od doby bronzové až po současnost a zpracovat poznatky do podoby multimediální putovní výstavy. Od roku 2019 je 22 částí Krušných hor zapsáno na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tento strategický projekt významně přispívá k zachování česko-saského hornického regionu a je dotován částkou 3,5 milionu Euro.

Saská hudební rada (Sächsischer Musikrat), Saská Mozartova společnost (Sächsische Mozart-Gesellschaft) a Základní umělecká škola T. G. Masaryka v Chomutově pokračují ve spolupráci na projektu "Wurzeln - Kořeny". Ve více než 100 hudebních dílnách a mistrovských kurzech a na více než 70 akcích chtějí čeští a saští umělci společně dělat hudbu a oslovit tak přes čtyři tisíce účastníků. Poprvé se do kulturní sítě zapojí více než 20 kulturních zařízení a výrobců nástrojů v České republice a Sasku včetně institucí z Chemnitz, Chomutova, Hoyerswerdy, Kraslic, Liberce, Litomeřic a Markneukirchenu. Evropská unie podpoří projekt částkou přibližně jeden milion Euro.

Potvrzeny byly také čtyři Fondy malý projektů, které jsou spravované euroregiony Neisse-Nisa-Nysa, Elbe/Labe, Erzgebirge/Krušnohoří a EUREGIO EGRENSIS. Cílem Fondu malých projektů je zintenzivnit přeshraniční setkávání a výměny mezi občany, spolky, organizacemi a veřejnými institucemi. Malé projekty mohou získat dotaci až do výše 20 000 Euro. Dohromady čtyři Fondy malých projektů obdrží částku 15,3 milionů Euro z prostředků Evropské unie.

Zdroj: Informace pro média SMR dne 3. července 2023