Zaniklé textilnictví v Krušnohoří (I)

Textilní výroba ve svých nejrůznějších podobách (punčochářství, prýmkařství, krajkářství, tkal- covství, soukenictví aj.) patřila od pozdního středověku k nejvýznamnějším způsobům obživy v Krušnohoří vedle rudného dolování a zejména po jeho zániku.

Výsledkem projektu bude rozšíření povědomí ovýznamném zapomenutém historickém fenoménu Krušnohoří, textilnictví. Konkrétní výstupy, které jsou přidanou hodnotou k tomuto společenskému přínosu a novince, která zde již dlouho chyběla, jsou dlouhodobá výstava krajkářství, stezka vyznačující historické objekty někdejších textilních továren a výrob v regionu, k tomu doprovodná dvojjazyčná brožura a rozšíření expozice textilní manufaktury o nový atraktivní prvek - animaci. Všechny tyto konkrétní výstupy zajistí dlouhodobou udržitelnost projektu, protože lze očekávat další návaznost aktivit a dlouhodobou návštěvnost výstav.Dotační období

01.10.2017 - 30.04.2018

Žadatel

Partnerský spolek Litvínov o.p.s.

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Kleinprojektefonds Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 17.349,15 €, z toho bylo podpořeno 14.746,77 €.