12. Přeshraniční a bezbariérové sportovní hry pro seniory v Krušnohorském okrese

Přeshraniční sportovní hry seniorů v okresním městě Annaberg-Buchholz se již staly pevnou součástí kalendáře sportovních aktivit německých a českých seniorek a seniorů. Všechny účastnice a všichni účastníci si přejí se této akce opět zúčastnit. Přejí si, aby pokračovala a aby se opět mohli poměřit a popovídat si s přáteli sportovci a strávit společný den naplněný sportovními aktivitami, zábavou a radostí.

Dojde k upevnění a zvýšení intenzity spolupráce přeshraničních spolupracujících struktur všech partnerů především při realizaci a přípravě společných aktivit. Sportovní a kulturní program sportovních her seniorů bude uspořádán tak, aby podpořil vzájemnou komunikaci a aktivní prožitek ze sportovních aktivit. Každému sportovci a každé sportovkyni je účast na sportovní hrách umožněna. Budou zajištěny zájezdové autobusy, které vyzvednou účastníky z partnerských měst a zase je odvezou zpět, také seniory s handicapem. Důležitou součástí jsou programy zaměřené na zdraví a také na myšlenku prevence v oblasti sportovních aktivit. Cílem akce je, aby účastníci po sportovních hrách pravidelně aktivně provozovali sportovní aktivity a v nejlepším případě, aby našli cestu do skupiny sportujících osob nebo do sportovního spolku v místě svého bydliště.Dotační období

01.02.2020 - 01.02.2020

Žadatel

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 114.040,31 €, z toho bylo podpořeno 9.693,66 €.