Výměna zvýků a tradic v oblasti Krušných hor - zaměření na těžbu

Realizací projektu bude zvýšeno povědomí obyvatel o dění na obou stranách hranice. Prohloubení vzájemných vztahů se pozitivně odrazí na další spolupráci a partnerství obou měst v budoucnosti.

Těžištěm projektu jsou návštěvy Vavřinecké poutě v Chodově, Hornického dne v Oelsnitz, vánočních trhů vobou městech a zimního trhu v Oelsnitz. Hornických dnů a vánočních trhů se zúčastní v Oelsnitz chodovský hornický spolek, který se připojí ke slavnostním průvodům. Na zimním trhu vystoupí v Oelsnitz chodovská folková a country skupina na podiu. Všechny akce budou navštíveny oběma partnery.Dotační období

01.08.2018 - 31.12.2018

Žadatel

Stadt Oelsnitz/Erzgeb.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 7.936,00 €, z toho bylo podpořeno 6.745,60 €.