Společná historie nás spojuje

Setkání zástupců obou měst, přednáška na téma: Ulrika von Levetzow, podzimní slavnosti ve Wiederitzsch, vinářské slavnosti Třebivlice, adventní koncertDotační období

10.05.2017 - 31.01.2018

Žadatel

Obec Třebivlice

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 12.834,31 €, z toho bylo podpořeno 10.909,16 €.