Přeshraniční sportovní hry seniorů a dětí předškolního věku

Uspořádání sportovních her – 31.5.2017 senioři, 16.6.2017 - dětí z máteřských škol

Odbourávání bariér při navazování kontaktů resp. setkání německých a českých účastníků předškolního věku a seniorů (členové spolků, pečovatelé/vychovatelé, trenéři, učitelé, rodiče, noví a stávající účastníci). Společná zábava při sportu a hrách co by smysluplné trávení volného času; odbourávání jazykových bariér při sportovních soutěžích a při kulturním programu; plakáty a tištěná média budou dvojjazyčné; dojde k výměně/zprostředkování pozitivních zkušeností a tak budou získáváni noví účastníci resp. nová zařízení pro budoucí akce.Dotační období

20.02.2017 - 31.08.2017

Žadatel

Kreissportbund Erzgebirge e.V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 13.085,50 €, z toho bylo podpořeno 11.122,67 €.