Přeshraniční hornické naučné stezky světového dědictví UNESCO "Erzgebirge/Krušnohoří"

Projekt bude sloužit k dalšímu rozvoji informačních a komunikačních systémů regionu světového dědictví UNESCO Erzgebirge/Krušnohoří, a to zejména v oblasti hornických naučných stezek.


Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří se v roce 2019 stal památkou světového dědictví UNESCO. Tato památka dokládá vliv hornictví na celý krušnohorský region po obou stranách hranice. Hornické naučné stezky jsou přitom důležitým nízkoprahovým nástrojem pro zprostředkování společného přeshraničního hornického dědictví a nabízejí také most hostům, kteří přeshraniční dědictví ještě neznají.
Tyto naučné stezky tak slouží k přímému šíření znalostí, ke zlepšení identifikace obyvatel s přeshraničním životním prostorem na území památky UNESCO a k vytváření turistických nabídek na podporu cestovního ruchu. Základem pro to jsou manažerské
cíle regionu světového dědictví UNESCO.Dotační období

25.11.2021 - 30.09.2022

Žadatel

Welterbe Montanregion Erzgebirge e.V.

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 19.749,90 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.