Literární putování "Stíny nad Krušnými horami II.2

Cílem projektu je prvé řadě rozvoj přeshraniční literární scény. Zviditelněni nebudou pouze autoři, ale stejné míry přidané turistické hodnoty se dostane i místům čtení. Ať je to už formou imaginární reklamy anebo návštěvníky generovaný obrat. Dojde k prohloubení kontaktní z prv- ního literárního putování a položeny základní kameny budoucí samostatné spolupráce. Spolky najdou k sobě, autoři budou kooperovat, návštěvníci objeví nová místa a budou se vracet. „Literatura spojuje“, to není žádná fráze, ale via německo-české detektivní literární putování živá realita. Substanciální spolupráce mezi projektovými partnery a účastníky projektu staví geopolitické rozdíly do vedlejší roviny.

Společné nadšení pro projekt znamená, že mizí také jazykové bariéry, předsudky jsou odbourány a vznikají nová přátelství, která jsou i mimo projekt odpovědná za trvalá spojení. Dík cenné podpoře skrz Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří se stále více přibližuje velký cíl, prosperující literární scény na obou stranách hranice. To, co byly dříve nezdařilé pokusy o zakotvení na druhé straně, se stalonyní prostřednictvím detektivního literárního putování společně uskutečnitelné, chtěné a proveditelné. Návštěvou starostů, zemských radní, členů nadací a členů Evropského parlamentu, je projekt rovněž ohodnocen a propagován na politické úrovni. Krušnohoří, zejména projektoví partneři – Baldauf Villa Marienberg a Nadace St. Joachimse kontinuálně starají o integraci lidí na kulturní a intelektuální úrovní s neustálým zřetelem k blízkosti místu jejich původu.Dotační období

01.12.2017 - 30.11.2018

Žadatel

Kul(T)our-Betrieb des Erzgebirgskreises, Baldauf Villa

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 18.314,85 €, z toho bylo podpořeno 15.000,00 €.