Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří

Jedná se o projekt, který je zaměřen na setkání v rámci Adventu. Hlavní aktivitou je Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří, kterého se zúčastní pěvecké sbory z projektového území. Doprovodný program je zaměřen na zprostředkování předvánočních tradic a zvyků v hostitelském regionu, součástí bude i prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie.


Do projektu budou kromě pěveckých sborů zapojeny i další zájmové objekty v regionu. Projekt je zaměřen na širokou veřejnost. Má podpořit vzájemné poznávání a navázání kontaktů mezi členy sborů.

Projekt je určen pro osoby se zájmem o hudbu a umění, o tradice, dále pak pro spolky a další sbory. Pro vedoucí sborů a spolků bude prostor pro výměnu zkušeností a navázání nových kontaktů.

Aktivity projektu:

  • Adventní koncert Euroregionu Krušnohoří, 26.11.2022

  • Adventní trhy

  • Rozsvícení vánočního stromuDotační období

01.06.2020 - 30.11.2022

Žadatel

Kulturní zařízení města Postoloprty

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 14.538,60 €, z toho bylo podpořeno 12.357,81 €.