Advent v Krušnohoří - 25. Adventní koncert sborů euroregionu

Světelné oblouky, pyramidy, skřítkové, světlo svíček, pečení cukroví... to vše je symbolické pro adventní čas. Ale také hudba a písně hrají v předvánočním čase velkou roli. Především zpěv v tomto ročním období v nejrůznějších formách a u nejrůznějších příležitostí je v Krušnohoří tradicí.

V jádru tohoto již 25. Adventního koncertu pěveckých sborů z Krušnohorského okresu žije trvalá touha po souladu a míru. Až do dnešních dní jsme tuto myšlenku neztratili z očí. Víra v poselství, rozjímání a těšení se, citlivě vyjádřeno krušnohorskými prvky, dává pokaždé vzniknout zcela zvláštní fascinující a přemýšlivé atmosféře, kterou lze zažít jen u takové velké akce. Kdo otevře své srdce veškerému dění, zažije neuvě-řitelný zážitek, od srdce se zasměje šarmu Jörga Heineckého nebo také prolije slzy radosti při poslechu ostatních účastníků. Když na konci sólových vystoupení všechny sbory společně zazpívají, pocítíme, jak veliká energie může vzniknout díky takovému velkému společenství. 8. prosince 2018 se uskuteční tento hudební zázrak – konglomerát složený z mladých i již dlouho působících sborů a sólistů v kostele v Buchholzi.Dotační období

01.06.2018 - 21.12.2018

Žadatel

Eigenbetrieb Kul(T)ourbetrieb des Erzgebirgskreises, Teilbetrieb Baldauf Villa

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 14.100,79 €, z toho bylo podpořeno 11.985,67 €.