2C - Být společně silnější - turnaje mladých U9U11 - 2022

Dva německo-české hokejové turnaje pro děti a mládež do 9 let a do 11 let mají pomoci lépe zviditelnit tento hokejový sport v Chemnitzu a Krušných horách. Pro děti a mládež do 9 let bude turnajový den s 5 hodinami a 6 týmy 8. ledna 2022 a pro děti ve věku 9-11 let turnajový den se 6 hodinami a 5 týmy 4. února, 2022. Hokejové turnaje nabízejí ideální rámec pro pořádání akcí, umožňujících společně s radostí a chutí sportovat.


Cílem tohoto projektu je navázání vzájemných kontaktů mezi německými a českými hokejovými kluby, výměna nápadů na zlepšení hry a oboustranné rozvíjení přeshraniční spolupráce mezi kluby. Všichni zúčastnění přitom mohou dále rozšířit své bohaté zkušenosti. Navíc mají být rozpoznány možnosti synergického efektu a tyto v budoucnosti používat.
Je třeba lépe využívat stávající regionální blízkost, a tím i odstranit pomyslnou hranici existující v hlavách. Ve středu pozornosti mají stát děti/sportovci, ale i trenéři a funkcionáři klubů. Do projektu budou zapojeni také rodiče. Slogan „2C“ označuje místa Chomuto (CZ) a Chemnitz (DE). Obě lokality zamýšlejí vzájemnou spolupráci.Dotační období

01.12.2021 - 30.06.2022

Žadatel

EisSportVerein 03 Chemnitz e.V.

Region/okres

Stadt Chemnitz

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 9.108,66 €, z toho bylo podpořeno 7.742,36 €.