JEDNÁNÍ KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Členové pracovní komise pro životní prostředí a regionální rozvoj se sešli dne 14.09.2023 v "Lesním zážitkovém centru An der Heinzebank" státního podniku Sachsenforst.

Prvním bodem jednání byly aktuální informace o programu Interreg Sasko-Česká republika 2021-2027. Elke Zepak informovala členy o klíčových bodech nového Společného realizačního dokumentu pro Fond malých projektů. Následně proběhla živá odborná debata. Základem byla prezentace Ingo Reinholda, vedoucího lesní správy Marienberg ze státního podniku Sachsenforst, která se týkala současných a budoucích výzev pro lesy v Krušných horách. Extrémní klimatické jevy a s nimi spojené přemnožení kůrovce mají zásadní dopad na lesní krajinu. Kromě toho se členové česko-saské komise dozvěděli, jak se bude populace stromů vyvíjet v důsledku klimatických změn.

Dalším zaměřením práce na lesní správě Marienberg je osvěta týkající se lesa. Ústředním místem pro tuto činnost je Zážitkové lesní centrum Walderlebniszentrum an der Heinzebank, které bylo slavnostně otevřeno v květnu 2023. Velmi názorným způsobem se zde zprostředkovávají poznatky o lese. Členové pracovní komise se během exkurze mohli přesvědčit, že tato edukativní činnost je pro tým lesního zážitkového centra srdeční záležitostí. V současné době jsou hlavní cílovou skupinou mateřské a základní školy, ale tým by rád rozšířil své kapacity, a tím i počet zaměstnanců. Na závěr provedla paní Felicitas Radeck, vedoucí lesní školky Heinzebank, členy pracovní komise po areálu této školky.