Start online portálu

Nový portál pro podávání žádostí o podporu z Fondu malých projektů Euroregionu Krušnohoří je nyní k dispozici.

Důraz je kladen na přeshraniční setkání, u nichž lze uplatnit zjednodušené sazby nákladů. Celkové náklady na malý projekt by měly být vyšší než 1 000 EUR, maximálně však 30 000 EUR. Žádosti jsou stále dvojjazyčné, ale jednodušší na vyplnění. Pro účely účetnictví jsou důležité seznamy účastníků jednotlivých akcí, fotodokumentace a závěrečná zpráva s žádostí o platbu. Se všemi otázkami vám poradí náš projektový tým.