1. Lokální řídící výbor Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge

Členové Lokálního řídícího výboru Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří se sešli ve Freibergu-Zugu na svém ustavujícím zasedání. První zasedání v novém dotačním období se konalo v Centru odborného vzdělávání (BSZ) okresu Mittelsachsen.

Členové Lokálního řídícího výboru Euroregionu Erzgebirge/Krušnohoří se sešli ve Freibergu-Zugu na svém ustavujícím zasedání. První zasedání v novém dotačním období se konalo v Centru odborného vzdělávání (BSZ) okresu Mittelsachsen.

Členové se informovali o zahájení činnosti Fondu malých projektů v programu Interreg Česko - Sasko 2021-2027 a byli podrobně poučeni o pravidlech pro předcházení střetu zájmů. Schválili jak nový společný jednací řád grémia, tak i další termíny jednání výborů do konce roku 2024.

29. 11. 2023 se v Mostě uskuteční další Lokální řídicí výbor, na který je možné předkládat projekty. Spuštění našeho systému podávání žádostí se blíží.

Míra financování malých projektů s náklady v rozmezí od 1.000 nebo 3.000 do 30.000 EUR činí maximálně 80 % skutečných nákladů. Jako základ lze použít sazby nákladů na osobu a den. Na jeden malý projekt lze získat maximálně dotaci 20 000 EUR. Důraz je kladen na inovativní projekty setkávání. V novém FMP jsou další zjednodušení: pouze jeden elektronický projektový soubor, denní prezenční listiny účastníků, které se pak předkládají i pro vyúčtování projektů se zjistitelným počtem účastníků spolu s fotodokumentací. Žádosti o projekty bez zjistitelného počtu účastníků bude možné podávat od roku 2024.