Zhotovení vícejazyčných informačních materiálů

Shormažd'ování informáci, zhotovení layoutu, tisk, technické provedení webobých stránkek a letáků

Zastaralé internetové stránky obce Großrückerswalde jsou obnoveny v trojjazyčné podobě. Čeští občané mají možnost se informovat o Großrückerswalde a okolí včetně památek a aktuálně pořádaných akcích ve svém jazyce. V kalendáři akcí jsou jednotlivé akce partnerských obcí vzájemně prolinkované. Obyvatelé Großrückerswalde a města Klášterec nad Ohří, turisté a hosté mají přístup k velké-mu množství informací v českém, německém a anglickém jazyce. Místní prospekty byly vyhotoveny třijazyčně a jsou k dispozici českým i německým návštěvníkům.Dotační období

31.05.2016 - 30.05.2017

Žadatel

Gemeinde Großrückerswalde

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 10.142,42 €, z toho bylo podpořeno 8.621,05 €.