Želina/Svatovavřinecké léto v Želině

Světelná instalace v kostele, koncert, Bílých paní, vernisáž výstavy, Svatovavřinecká pout'

Projekt je odrazovým můstkem spolupráce obcí Rokle a Tannenberg a místních občanských spolků, které by se měly dále podílet na rozvíjení společných akcí, předávat si zkušenosti a vzájemně se navštěvovat. Očekává se, že kostel by zůstal přístupný i v dalších sezónách a některé akce by se ujaly a založily novou tradici (Svato-vavřinecká pouť, Slzy sv. Vavřince, Průvod bílých paní). Některé propagační materiály (bro-žurka a pohlednice) přesáhnou dobu realizace projektu a budou používány i v následujících letech. Kostel a cesta k němu budou vybaveny trojjazyčnými informačními tabulemi a osázeny hrušněmi. Na podzim bude následnou akcí tzv. hruškový den (obdoba jablečného dne v Krásném Dvoře)Dotační období

05.05.2017 - 31.10.2017

Žadatel

Obec Rokle

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 8.013,45 €, z toho bylo podpořeno 6.811,43 €.