„Zdař Bůh„ Hornická krajina Ehrenfriedersdorf -součást Montanregionu Erzgebirge/Krušnohořísvětového dědictví UNESCO

Idylické krajiny, jezera jako Greifenbachstauweiher, které bylo vytvořeno pro těžbu, mají svůj původ v 800-leté hornické historii města. Region je také známý pro své hluboce zakořeněné tradice a zvyky, které zde dodnes autenticky žijí.

Například hornické průvody a slavnosti jsou stále nedílnou součástí zimního a vánočního období v Ehrenfriedersdorfu. Báňské město láká výjimečnými nabídkami nad i pod zemí. Návštěva prohlídkového dolu se vyplatí a může být nádherně spojena s atraktivními cyklistickými, turistickými a wellness nabíd-kami v chráněné oblasti Greifensteine. K tomu patří i Röhrgraben jako jeden z nejstarších umělých příkopů. Všechny tyto důlní historické nástroje z jednotlivých období těžby se zachovaly a mají být přiblíženy hostům z Podbořan z hlediska Montanregionu.Dotační období

08.08.2019 - 30.10.2019

Žadatel

Stadtverwaltung Ehrenfriedersdorf

Region/okres

Erzgebirgskreis

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 20.864,85 €, z toho bylo podpořeno 14.882,69 €.