Za pokladem permoníků

Jednou z hlavních součástí je dětský kalendář, do kterého jsou vybrány obrázky z předchozího roč níku. Soutěže se zúčastnilo cca 500 dětí z Čech i Německa v roce 2017. Jako nosné téma akce bylo vybráno historické hornictví, které má v Krušných horách svoji pev- nou pozici.

Celou akci umocní historický česko- německý hornický průvod v dobových kostýmech, do průvodu se připojí přítomné děti a celý průvod odvede děti přímo do „pohádkového lesa“, kde budou pro návštěvníky zajištěny, dětské hry s tématem hornictví, soutěže budou o věcné odměny. Samotný pohádkový les zajistí permoníci z útrob Krušných hor a víly ochranitelky, včetně patronky Krušných hor víly Marzebilly, která bude hlavním tématem na dětský kalendář pro rok 2019, a děti během dětského dne budou mít jako jednu disciplínu namalovat vílu a permoníka. Doprovodný program je zajištěn na podiu, kde se přestaví čelo hornického průvodu a o atmosféru se postará vystoupení hudebních těles. Na závěr se bude v sále v Lesné promítat nový film o víle Marzebille. Při akci se děti setkají se skauty, budou slaňovat, jezdit na koních. Vše bude doplněno expozi- cí o životě horníků v Krušnohorském muzeu a ukázkou hasičského zásahu.Dotační období

02.04.2018 - 31.07.2018

Žadatel

Mikroregion Lesenská plán

Region/okres

Ústecký kraj

Dotační program

Fond malých projektů Interreg V A, 2014 -2020

Rozpočet

Celkový rozpočet ve výši 11.662,82 €, z toho bylo podpořeno 8.747,14 €.